EU-rättigheter och EU-medborgarskap bör inte vara till salu

Under de senaste åren har flera av EU:s medlemsstater i efterdyningarna av finanskrisen inrättat system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare för att locka till sig investeringar och öka sina intäkter. Enligt ett yttrande som EESK antog under plenarsessionen i oktober medför denna praxis allvarliga risker och bör förbjudas i alla EU:s medlemsstater.

Ett stort antal EU-medlemsstater har inrättat system som gör det möjligt för personer från länder utanför EU att snabbt erhålla EU-medborgarskap eller uppehållstillstånd i utbyte mot betydande investeringar i medlemsstaten i fråga – ”gyllene pass” eller ”gyllene visum”. I sitt yttrande om System för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare i Europeiska unionen ifrågasätter EESK denna praxis och uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att fasa ut systemen eller lägga fram rimliga argument för att inte göra det.

I yttrandet ställer sig EESK bakom en nyligen framtagen rapport från Europaparlamentets utredningstjänst, som också efterlyser att alla befintliga system ska upphöra så snart som möjligt. I en rapport från kommissionen påpekas det dessutom att systemen medför risker i fråga om säkerhet, penningtvätt, skatteundandragande och kringgående av EU-regler.

Jean-Marc Roirant, föredragande för EESK:s yttrande, framhöll att ”dessa system sällan respekterar de grundläggande rättigheter som ligger till grund för det europeiska samarbetet” och underströk behovet av att fasa ut systemen i hela EU: ”EESK hyser stor oro över att EU-rättigheter och EU-medborgarskap marknadsförs som en produkt som är till salu". (dgf)