EESK:s delegation diskuterar den sociala dialogen och ungdomspolitik med albanska partner

Ledamöter från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén träffade företrädare för det civila samhället i Albanien i Tirana den 24–25 september för att diskutera situationen för den sociala dialogen i Albanien samt ungdomspolitiken och de albanska ungdomarnas deltagande.

Dilyana Slavova, ordförande för facksektionen för yttre förbindelser (REX), och Dragica Martinović Džamonja, ordförande för EESK:s uppföljningskommitté för Västra Balkan, ledde EESK:s delegation vid sammanträdet med Luigi Soreca, som nyligen utsågs till chef för EU:s delegation i Albanien. Mot bakgrund av att EU eventuellt kommer att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien 2019 underströk man att det civila samhället, inklusive ungdomsorganisationer och arbetsmarknadens parter, bör involveras på en genuint sätt i alla delar av anslutningsprocessen.

Dragica Martinović Džamonja deltog i bilaterala sammanträden med höga tjänstemän, däribland Lindita Nikolla, minister med ansvar för utbildning, idrott och ungdomar, Dajna Sorensen, biträdande finans- och ekonomiminister med ansvar för sysselsättning och yrkesutbildning, Vasilika Hysi, vice talman i Albaniens parlament och Gent Cakaj, biträdande minister med ansvar för Europafrågor och utrikesfrågor. Under dessa möten förklarade Dragica Martinović Džamonja att EESK, som språkrör för det organiserade civila samhället på EU-nivå, hade för avsikt att utbyta god praxis och sakkunskap över hela EU beträffande offentliga samråd och deltagande i beslutsprocesser. Det konstaterades att Albanien gjort framsteg på många områden de senaste åren, men det framhölls också att reformerna måste fortsätta att genomföras i stadig takt för att Albanien ska göra framsteg i riktning mot en anslutning.

Sammanträdena hölls som förberedelse inför det sjunde forumet för det civila samhället på västra Balkan, som ska äga rum 2019. EESK:s uppföljningskommitté för västra Balkan har för avsikt att dela med sig av de viktigaste slutsatserna från uppdraget med andra EU-institutioner.

EESK:s uppföljningskommitté för västra Balkan, som sammanträder upp till tre gånger per år, inrättades 2004 i syfte att följa den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen och främja det civila samhällets utveckling och befästandet av demokratin i regionen. (ks)