Att vända EU-skepsisen

av EESK:s arbetstagargrupp

Arbetstagargruppen sammanträdde denna månad i Wien för att diskutera det österrikiska ordförandeskapet och de svårigheter som arbetstagare och medborgare i Europa står inför samt fackföreningarnas strategier för att bemöta dessa.

Rasism, främlingsfientlighet, nationalism och högerpopulism ökar, efter att ha fått näring genom år av nyliberal politik som har spridit ett allmänt missnöje samtidigt som ojämlikheten och fattigdomen har ökat. Bristen på nationell solidaritet har gett återklang på EU-nivå, där medlemsstater tagit varje tillfälle i akt att luckra upp den sociala agendan för Europa. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som skulle åtgärda situationen, har hittills visat sig ineffektiv, och den saknar tillräckliga resurser och mekanismer. Samtidigt utmanar vissa nationella regeringar öppet demokratins grundvalar och rättsstatsprincipen, och attackerar det civila samhället och fackföreningarna.

Vid denna kritiska tidpunkt när arbetstagarnas rättigheter och levnadsvillkor står på spel samlades arbetstagargruppen i EU-ordförandeskapets säte för att diskutera vad fackföreningarna kan och bör göra för att vända denna situation innan det är för sent. Bland deltagarna fanns Wolfgang Katzian, ordförande för den österrikiska fackliga centralorganisationen ÖGB, Raimund Löw, berömd journalist och historiker, samt Hannes Swoboda, för detta ordförande för S&D-gruppen i Europaparlamentet. (ppr)