Att befästa Europas värderingar

Det civila samhällets roll när det gäller att skydda, främja och förstärka vårt värdearv, med blicken riktad mot det kommande EU-valet

Vid sitt 12:e medieseminarium för det civila samhället, som kommer att äga rum i Aten den 22–23 november, kommer Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att diskutera europeiska värderingar som en del av Europas arv. Inför valet till Europaparlamentet kommer tre paneldiskussioner att hållas för att diskutera utmaningar och brännande frågor i dagens Europa, t.ex. kulturell mångfald, minskande solidaritet, ökande nationalism och illiberalism, och frågan om vad det civila samhället kan göra för att skydda ett Europa som värnar om sitt värdearv – respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten.

Man kunde inte ha valt en lämpligare plats för detta seminarium än Aten i Grekland, där filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles undervisade i filosofi, politik, etik, estetik och mycket mer.