Att bekämpa populism är allas ansvar

EESK:s grupp Mångfald Europa

Ekonomiska framsteg och social stabilitet är två utmärkta vapen för att bekämpa EU-skepticism, men de räcker inte. Vid en konferens som anordnades i samarbete med Vorarlbergs arbetstagarkammare i Feldkirch, Österrike, den 11 oktober 2018 diskuterade EESK:s grupp Mångfald Europa hur och varför populismen ökar i EU och lyfte fram den mycket viktiga roll som det civila samhället kan spela för att bekämpa den.

EESK-ledamöter och företrädare för civilsamhällesorganisationer i Österrike deltog i evenemanget för att diskutera de viktigaste resultaten i studien Societies outside Metropolises: the role of civil society organisations in facing populism (Samhällen utanför storstäderna: civilsamhällesorganisationernas roll för att bemöta populism), som gruppen Mångfald Europa beställt från European Citizen Action Service (ECAS). Diskussionerna kretsade kring den växande populismen i fyra länder och jämförelser mellan två regioner med olika nivåer av ekonomisk utveckling i varje land:

  • Österrike: Klagenfurt-Villach och Niederösterreich-Süd.
  • Frankrike: Drôme och Aisne.
  • Italien: Udine och Reggio di Calabria
  • Polen: Płocki och Nowosądecki.

”EU bör inte bara tala till människor utan också aktivt lyssna och föra en dialog”, menade Mångfald Europas ordförande Arno Metzler. ”Det europeiska civila samhället bör hjälpa EU att nå ut till dem. Som EESK-ledamöter har vi ett dubbelt ansvar: vi måste arbeta mer intensivt för att koppla samman EU‑nivån och den nationella nivån och vi måste föra ett närmare samarbete. Endast på så sätt kan vi bidra till att minska de missriktade rädslor som populisterna är så skickliga på att utnyttja”, konstaterade han. (cl)