Förstå Europa på det egna modersmålet

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anordnar en utställning med titeln EU talar ditt språk för att uppmärksamma 60-årsdagen av Europeiska unionens första rättsakt, förordning nr 1/58, där det fastställs vilka språk som ska användas av EU:s institutioner. Utställningen är en hyllning till det flerspråkiga Europa och dess rikedom.

Onsdagen den 19 september anordnade EESK en invigningsceremoni, med deltagande av EESK:s ordförande Luca Jahier och den franska filologen och filosofen Barbara Cassin, ledamot av Franska akademien och direktör för Frankrikes nationella centrum för vetenskaplig forskning (CNRS). Det hölls en debatt om språkens roll i EU under ledning av Isabel Caño, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation.

I sitt öppningsanförande tog Luca Jahier upp kulturens roll i den europeiska integrationen, ”en ledstjärna för Europas framtid”. Språken är en del av vårt arv och vår kultur och hjälper oss att hitta vår själ, menade han. De kan vara ”en källa till konflikter, men uppmuntrar även till lyssnande och dialog”. Isabel Caño noterade att medborgarna tack vare det flerspråkiga systemet har rätt att kommunicera med och förstå Europa på sitt modersmål. ”Mångfald börjar med språk”, påpekade hon. Barbara Cassin underströk att "översättning kan bidra till att förbättra den europeiska integrationen”. Debatten fokuserade även på frågor kring svårigheter med översättning, rollen för ”globish” (en slags förenklad internationell engelska) och Europas regionala språk.

Utställningen omfattar en serie informationstavlor som berättar historien bakom förordning nr 1/1958, och hur den framväxande Europeiska unionen under årens lopp har ställt sig bakom grundläggande värden såsom jämlikhet, mångfald och flerspråkighet. Utställningen anordnas i samarbete med Europeiska regionkommittén och ingår bland initiativen för att uppmärksamma Europaåret för kulturarv. Den är öppen för allmänheten fram till den 12 oktober 2018. (ab/dm)