Det europeiska medborgarinitiativet Minority SafePack presenterades vid EESK

Vid EESK:s plenarsession den 20 september presenterade upphovsmakarna till det europeiska medborgarinitiativet Minority SafePack sin begäran, som syftar till att förbättra skyddet för nationella och språkliga minoriteter i Europa.

Upphovsmakarna till det femte framgångsrika europeiska medborgarinitiativet, företrädda av Loránt Vincze, tackade EESK för att ha varit den första institution att ge initiativet en plattform. 

Upphovsmakarna till det framgångsrika europeiska medborgarinitiativet anser att nationella och språkliga minoriteters rättigheter inte alltid respekteras, och i många fall riskerar språken och kulturerna till och med att försvinna.

I sitt anförande kritiserade Loránt Vincze det europeiska medborgarinitiativet som instrument, och sade att det var onödigt komplicerat och dyrt för vanliga medborgare. Detta är också något som EESK under många års tid har kritiserat, och ett argument som till slut har övertygat kommissionen om att en översyn av detta viktiga instrument för medborgardeltagande på EU-nivå är nödvändig. Översynen håller för närvarande på att genomföras, och kommissionen, parlamentet och rådet har redan inlett offentliga samråd.

Organisatörerna har ännu inte fattat beslut om när de officiellt ska lämna in sitt europeiska medborgarinitiativ till kommissionen. Loránt Vincze förklarade att de, eftersom de inte är bundna av någon tidsfrist, först vill undersöka hur stort maximalt utfall deras initiativ skulle kunna få genom att träffa beslutsfattare på hög nivå inom EU.

EESK:s ordförande Luca Jahier, som har gjort Europas kulturarv till en av de centrala punkterna i sitt ordförandeskap, uttryckte sin beundran för den stora framgång som initiativet rönt, och sade att denna prestation var bevis på att EU-medborgarna skulle kunna bygga Europas framtid om de samarbetar och tillsammans gör sina röster hörda.