Kommissionens nya förslag om den digitala inre marknaden skyddar små och medelstora företag

Den nya förordningen om den digitala inre marknaden som kommissionen föreslår kommer inte bara att skydda konsumenterna i e-handeln utan också – för första gången någonsin – små och medelstora företag. Företag som bedriver verksamhet på onlineplattformar och sökverktyg kommer att kunna lösa eventuella konflikter utanför domstol. Dessa framsteg lyfts fram i det yttrande som utarbetats av Marco Vezzani och som antogs vid EESK:s plenarsession den 19 september 2018.

Enligt en studie som kommissionen genomförts drabbas nästan 50 % av de europeiska företag som verkar på onlineplattformar av problem. I 38 % av fallen kan problem som uppstår till följd av avtalsförbindelser inte lösas, medan 26 % endast kan lösas med svårighet. Hittills har EU-lagstiftningen inriktats på att fastställa förhållandet mellan företag och konsumenter i handeln på nätet (B2C) medan förhållandet mellan företagen och onlineplattformarna (B2B) aldrig har behandlats på ett avgörande sätt.

Av detta skäl, och för att öka rättvisan och öppenheten, har kommissionen beslutat att ta itu med affärsförhållandet mellan små och medelstora företag och onlineplattformar som en del av översynen av strategin för den digitala inre marknaden. ”Vi välkomnar kommissionens förslag som ett första försök att reglera B2B-förhållanden inom e-handeln, och att skydda företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster”, sade Marco Vezzani. ”Men denna förordning kan inte på egen hand lösa alla problem med den digitala inre marknaden”, fortsatte han. ”Globala aktörer och företagsanvändare, särskilt små och medelstora företag, har olika styrka inom denna mycket dynamiska och komplexa marknad. Kommissionen bör sätta tydliga gränser och upprätta tydligare förbindelser mellan berörda parter och bekämpa missbruk av dominerande ställning.” (mp)