EESK efterlyser obligatoriska åtgärder på onlineplattformar för att motverka desinformation

De sociala medieplattformarna bör ta ett större ansvar och hålla sig till stränga regler. Kommittén håller med kommissionen om att detta skulle innebära ett stort steg framåt i kampen mot desinformation. Kommissionens förslag saknar dock praktiska åtgärder för att uppnå dessa mål. I ett yttrande som utarbetats av Martin Siecker och som antogs vid EESK:s plenarsession den 19 september 2018 uppmanas kommissionen att anta obligatoriska åtgärder.

Ökningen av desinformation från olika statliga och icke-statliga aktörer utgör ett verkligt hot mot demokratin, eftersom ett välfungerande demokratiskt system bygger på välinformerade medborgare som kan fatta beslut utifrån tillförlitliga fakta och betrodda åsikter.

Ett av de största problemen med desinformation är att det är så gott som omöjligt att kontrollera identiteten på källorna på nätet. Dessutom använder de personer och organisationer som är verksamma i cyberrymden med ont uppsåt falska identiteter. ”Tekniken i sig är varken god eller ond, men den kan användas för goda eller onda syften. Det beror på vem som ligger bakom”, sade Martin Siecker. ”Det är därför som vi måste bekämpa desinformationen på samma grunder och utnyttja potentialen i ny teknik för att informera människor på ett säkert och korrekt sätt”, konstaterade han. (mp)