EESK stöder kommissionens förslag om att investera i smart, säker och hållbar rörlighet

Luca Jahier, EESK:s ordförande, och Violeta Bulc, kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor, deltog i en livlig debatt om rörlighet vid EESK:s plenarsession den 20 september 2018. Ett lämpligt regelverk för ett välfungerande gemensamt europeiskt transportområde, digitalisering av landtransporttekniken, bättre driftskompatibilitet mellan olika befintliga elektroniska vägtullsystem och investeringar i ren el stod i centrum för debatten med EESK:s ledamöter.

Det tredje mobilitetspaketet offentliggjordes i maj 2018 och utgör slutpunkten för kommissionens ambitiösa agenda för moderniserad rörlighet. EESK kommer att diskutera och anta yttranden om detta ämne vid sin plenarsession i oktober.

”EESK har noggrant följt alla mobilitetspaket och har aktivt bidragit till de nya strategiernas utformning”, förklarade Luca Jahier. ”Vi är glada över att kommissionen, genom Europa på väg-initiativen, har vidtagit åtgärder för att på ett genomgripande sätt modernisera rörligheten och transporterna i EU. Vi stöder det tredje mobilitetspaketet. Vi går samman för att investera i hållbar, säker och smart rörlighet”.

Violeta Bulc påpekade att de tre mobilitetspaketen återspeglar kommissionens vision om att fokusera på utfasning av fossila bränslen, digitalisering, investeringar och innovation. ”Målet är säker, ren, inkluderande och effektiv rörlighet i Europa”, sade hon, ”och med det tredje mobilitetspaketet är vårt mål först och främst rörlighet med noll dödsfall, ren rörlighet med noll föroreningar och autonom rörlighet med noll papper”. (mp)