Vid EESK:s plenarsession i september deltog Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, som sammanfattade det arbete som har utförts under hennes mandatperiod och gav sin syn på de utmaningar som EU:s offentliga förvaltning står inför och hur de bör hanteras. EESK:s ordförande, Luca Jahier, betonade behovet av EU-institutioner som sätter människan i centrum.

Emily O’Reilly påpekade att när EU-institutionerna står inför en känslig fråga måste de samarbeta för att åstadkomma förändring. ”Om en svår och känslig fråga uppstår är det alltid samarbete och gemensamma krafter från alla parter, från såväl institutionerna som medlemsstaterna, som bidrar till förändring”, sade hon. ”Det är bara när en fråga blir tillräckligt brännande som vi kan se förändring, eftersom frågan då förs högre upp på institutionernas dagordning.”

Luca Jahier erinrade om att kommittén är en EU-institution med fokus på EU:s medborgare och lovordade Europeiska ombudsmannens roll och arbete.

”Vi får inte glömma att EESK består av 350 ledamöter som står i ständig kontakt med människor på gräsrotsnivå”, konstaterade han. ”Vi behöver en förvaltning som sätter människan i centrum och vi tror att Europeiska ombudsmannen har en avgörande roll när det gäller att hjälpa EU-institutionerna att anpassa sig till denna förändring. Ni har vidtagit en rad åtgärder i denna riktning, och kommittén följer strikt era rekommendationer och kommer att fortsätta med det.” (mp)