Uttalande av Luca Jahier, EESK:s ordförande, och Isabel Caño, vice ordförande med ansvar för kommunikation, om de tragiska bränderna i Grekland

Uttalande av Luca Jahier, EESK:s ordförande, och Isabel Caño, vice ordförande med ansvar för kommunikation, om de tragiska bränderna i Grekland

På Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ledamöters vägnar vill vi försäkra det grekiska folket om vår fulla solidaritet.

Våra tankar går till offren och de familjer som sörjer sina förluster i denna tragedi.

Vi uppmanar med eftertryck Europeiska unionen att vidta alla åtgärder som är möjliga för att stödja den grekiska regeringen i hanteringen av denna naturkatastrof.

Denna och liknande katastrofer som drabbat andra europeiska länder är en följd av klimatförändringarna och är en tydlig varning.

EESK håller på att utarbeta ett yttrande om naturkatastrofer på Europeiska kommissionens begäran. Det har titeln ”Stärka EU:s civilskyddsinsatser rescEU” och en omröstning om yttrandet kommer att hållas vid kommitténs plenarsession i oktober.

Vi bekräftar härmed åter att vi är fast beslutna att ta itu med klimatförändringarna och efterlyser riktade åtgärder på europeisk och nationell nivå för att skydda miljön i linje med Parisavtalet.