María Echevarría, tillförordnad generalsekreterare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Sedan den 10 juli 2018 har María Echevarría på beslut av EESK:s presidium varit tillförordnad generalsekreterare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och det tills en ny generalsekreterare har utnämnts.

Innan María Echevarría den 1 juli 2010 blev direktör för kommitténs direktorat för allmänna frågor arbetade hon i den spanska offentliga förvaltningen i Madrid och i Bryssel, på EU-nivå.

Såväl vid Spaniens ständiga representation vid EU (2006–2010) som vid ministeriet för jordbruk och havsfrågor i Madrid (2004–2006) och EU-kommissionen (2000–2004) hade hon ansvar för jordbruks-, fiske-, miljö-, havs-, forsknings-, hälso- och livsmedelssäkerhetsfrågor.

Som mor till en tolvåring är balansen mellan arbets- och privatliv en utmaning som hon antar med entusiasm. Hon simmar ofta och gärna, men utövar även yoga och tycker om att vandra i naturen och resa på havet. (eh)