Priset till det civila samhället 2018: öppet för ansökningar hela sommaren

Organisationer och enskilda personer som främjar europeisk kultur och det europeiska kulturarvet kan fortfarande ansöka om EESK:s pris till det civila samhället 2018 med sikte på att öka sin synlighet och få ett kapitaltillskott för att kunna finansiera framtida projekt.

Ansökningar kan lämnas in fram till den 7 september. Priset riktar sig till civilsamhällesorganisationer och enskilda personer som har bedrivit verksamhet som syftar till att

  • öka medvetenheten om de europeiska identiteternas många lager och rikedom,
  • utnyttja den fulla potentialen i Europas kulturella rikedom,
  • underlätta tillgången till det europeiska kulturarvet, och
  • främja europeiska värderingar, såsom respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten.

Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare.

Priset kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och enskilda personer som bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska planet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén instiftade priset till det civila samhället, som i år delas ut för tionde gången, för att belöna och uppmuntra konkreta initiativ och resultat av civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till att främja de gemensamma värderingar som ligger till grund för den europeiska sammanhållningen och integrationen. År 2017 fokuserade priset på sysselsättning av god kvalitet och entreprenörskap.

En fullständig förteckning över villkoren och ett elektroniskt anmälningsformulär finns här. (dm)