Arbete 4.0 drabbar hårdast där arbetsmarknadens parter är svagast

Från EESK:s Arbetstagargrupp

En studie som EESK:s Arbetstagargrupp har gjort av de nationella Arbete 4.0-strategierna visar att arbetsmarknadsparternas deltagande är mycket viktigt och att arbetstagarna drabbas hårdast där kollektiva förhandlingar har blivit mer sällsynta.

Den digitala omvandlingens hastighet och de utmaningar som uppstår i fråga om sysselsättningens reglering och kvalitet innebär att omfattande politiska åtgärder behöver vidtas. Enligt OECD:s beräkningar löper 14 % av arbetstillfällena hög risk att automatiseras och 31 % kommer att genomgå betydande förändringar de kommande 15–20 åren.

Studiens resultat pekar på en stark efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft och allt färre medelkvalificerade jobb med medelhöga löner i framtiden – vilket med andra ord innebär ökad ojämlikhet.

I studien hänvisar man till ILO:s slutsatser om plattformsekonomin, där luckor eller gråzoner i lagstiftningen har skapat en grogrund för utvecklingen av arbetsvillkor av bristande kvalitet som inte följer normerna till följd av att kollektiva förhandlingar har blivit mer sällsynta i vissa länder.

I studien, som har titeln ”Overview of the national strategies on work 4.0 - a coherent analysis of the role of the social partners”, efterlyser man följande:

  • En förstärkning av dialogen mellan arbetsmarknadens parter genom att dessa parter involveras direkt i utformningen av en rättvis digital övergångsprocess med syftet att säkerställa jobb av hög kvalitet och med skäliga löner.
  • Allmänna sociala trygghetssystem.
  • Uppdaterade arbetsmiljönormer för nya teknikformer.
  • Förutseende av nya arbetstillfällen.
  • Utformning av utbildningsprogram.

Den kommer att presenteras officiellt och diskuteras den 18 oktober 2018 vid ett evenemang anordnat av Arbetstagargruppen. (prp)