Unga afrikanska företagare i centrum för den ekonomiska och sociala utvecklingen

Nätverket för ekonomiska och sociala aktörer i Afrika och EU ser afrikanska ungdomar som nyckelaktörer i Afrikas ekonomiska och sociala utveckling. Deras årliga möte fokuserade på afrikanska ungdomars betydelse som drivkraft för den ekonomiska utvecklingen, och på det faktum att detta är den åldersgrupp som berörs mest av migrationen.

I slutdeklarationen påpekade deltagarna att det civila samhällets roll i förbindelserna mellan Afrika och EU är att ge ett strukturerat regelbundet bidrag till strategin för EU och Afrika, samt att betona att dess aktörer bör delta i lämpliga plattformar för att framföra rekommendationer till politiska organ i syfte att garantera god förvaltning och medborgardeltagande.

Unga afrikanska företagare från Burkina Faso, Kenya, Swaziland och Madagaskar representerade Afrikas geografiska mångfald och presenterade sina framgångshistorier. Därmed visade de vilket starkt engagemang och entreprenörstänkande ungdomar i Afrika har – ett uppmuntrande och inspirerande exempel för människor i Afrika och Europa.  ”Den ekonomiska utvecklingen är redan igång. Vi behöver verktyg, inte EU-medel. Vi måste lyckas bättre i Afrika, annars åker vi allihop till Europa”, sade Fahiz Diallo, en ung företagare från Burkina Faso som äger ett företag inom branschen för förfabricerade byggelement.

Slutsatserna från mötet kommer att översändas till institutioner och politiska myndigheter i EU och Afrika som de icke-statliga aktörernas bidrag till förbindelserna mellan EU och Afrika.