EESK uppmanar det österrikiska EU-ordförandeskapet att använda sitt inflytande som brobyggare för att stärka EU:s enhet

Migration var en av huvudfrågorna när Gernot Blümel, Österrikes minister för EU-frågor, konst, kultur och medier, presenterade Österrikes EU-program vid EESK:s plenarsession den 11 juli.

”EU kan falla sönder som en följd av migrationsfrågan, Schengen och iakttagandet av de grundläggande värdena. Snarare än ett EU som skyddar, bör vi stå för ett EU som skyddar, främjar och delar med sig”, sade EESK:s ordförande Luca Jahier.

Gabriele Bischoff, ordförande för Arbetstagargruppen, sade att arbetstagarna stöder en annan föreställning om ett EU som skyddar. ”I synnerhet vid en tidpunkt då förtroendet för EU minskar måste medborgarna veta att EU kan trygga deras rättigheter och friheter”, sade hon.

Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa, sade att ”jag hoppas att det österrikiska ordförandeskapet kommer att värna mänskligheten och se till att vi arbetar tillsammans. Migration är bara en aspekt; vi måste arbeta tillsammans även i andra frågor, såsom digital handel, frihandel, medborgardeltagande och den fleråriga budgetramen.”

Jacek Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen, underströk att EU också handlar om dess värden, som inte är förhandlingsbara. Han sade att ”EU står fortfarande vid ett vägskäl. Vi måste vara tydliga med i vilken riktning vi vill gå. Att undergräva Schengen skulle få förödande konsekvenser för företagen och alla medborgare.”

Gernot Blümel försvarade de planerade migrationscentrumen utanför EU. ”Så länge som det förblir möjligt att ta en båt som skulle kunna vara en biljett till Europa kommer folk att fortsätta att dö i Medelhavet”, sade han. (sma)