Att återupprätta medborgarnas tillit och förtroende för EU

Från EESK:s grupp Mångfald Europa

Vid ett strukturerat brainstorming-möte, anordnat av EESK:s grupp Mångfald Europa den 20 juli, uppmuntrades deltagarna att tänka utanför de invanda ramarna och lägga fram idéer som kommer att utgöra underlag för förslag inför toppmötet i Sibiu om EU:s framtid.

Evenemangets tema var ”Att återupprätta medborgarnas tillit och förtroende för EU”, och följande centrala frågor togs upp:

  • Vilka bör EU:s övergripande/horisontella prioriteringar vara?
  • Hur kan vi återupprätta medborgarnas tillit och förtroende – genom att främja en effektiv europeisk socialpolitik, bekämpa fattigdom och social utslagning och stå upp för ett rättvist migrationssystem?
  • Hur kan vi stimulera en balanserad ekonomisk tillväxt och skydda rättigheter?
  • Hur kan vi säkerställa en hållbar miljö i partnerskap?
  • Hur kan vi på ett effektivt sätt främja och sprida Europas budskap, och samtidigt stilla farhågor med koppling till säkerhetsaspekter och populism?
  • Vad mer vill européerna ha, och hur kan EU ge dem det?

Evenemanget utgjorde startskottet för gruppens bidrag till EESK:s färdplan ”Från Krakow till Sibiu och därefter”, ett projekt som lanserades av det utökade ordförandeskapet i Krakow den 11 juni och som uppmanade alla EESK:s organ – de tre grupperna, facksektionerna, observationsgrupperna och de tillfälliga grupperna – att fastställa sina prioriteringar för EU:s framtid inför toppmötet i Sibiu i mars 2019.

Under debatten förde man fram många olika idéer med koppling till ungdomar, hållbar utveckling, små och medelstora företag, fred, grundläggande rättigheter, fria yrken, nya former av samarbete, fastställande av regler, öppenhet, social innovation och kommunikation om Europa.

De specifika rekommendationerna kommer inom kort att omarbetas till en uttömmande lista över prioriteringar. (ih)