EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 81
September 2020
 • EU-strategin för jämställdhet måste ta itu med covid-19-krisens negativa effekter för kvinnor
 • Artificiell intelligens – EU-lagstiftningen bör sätta säkra gränser för högrisktillämpningar
 • Global uppvärmning: EESK efterlyser nya skatteåtgärder för att minska koldioxidutsläppen
 • Covid-19-krisen: EESK anser att företagen i EU bör tänka över sina affärsmodeller
Juli 2020
 • Grassroots View – avsnitt 8: När arbetsmarknaden faller samman
 • 'Dessine-moi...' – artikelserie
 • EESK delar ut priset för medborgerlig solidaritet till projekt som bekämpar coronaviruset i alla medlemsstater och i Förenade kungariket
 • Förväntningarna är höga när Tyskland tar över EU‑ordförandeskapet
Juni 2020
 • Michel Barnier: ”Vi kan inte godta Förenade kungarikets försök att plocka russinen ur kakan när det gäller den inre marknadens fördelar”
 • EESK:s förslag till återhämtning och återuppbyggnad efter covid-19: mot en ny samhällsmodell
 • ”I can’t breathe”. EESK hedrar minnet av George Floyd
 • Investeringsplanen måste leva upp till ambitionerna i den gröna given
Maj 2020

I detta nummer:

 • EESK firar Europadagen online för första gången någonsin
 • EESK:s coronawebbinarier: EU och Afrika – en gemensam kamp mot covid-19-pandemin
 • Livslångt lärande kräver robustare offentlig finansiering
 • EESK efterlyser en anpassning av sysselsättningsriktlinjerna för 2020 med tanke på covid-19-pandemin
April 2020
 • Vad är vi nu? Antingen en union eller ingenting. Uttalande från EESK om covid-19-pandemin
 • Insatser mot coronaviruset: Kommissionens förslag om användning av EU:s solidaritetsfond går inte tillräckligt långt
 • Insatser mot coronaviruset: EESK efterlyser en bredare europeisk investeringsplan
 • Luftfart: EESK stöder ett tillfälligt undantag från EU-reglerna om tilldelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser
Mars 2020
 • Europeiska medborgarinitiativets dag 2020: aktivister efterlyser att allmänheten involveras på ”ett meningsfullt sätt” i konferensen om EU:s framtid
 • Europaparlamentet måste insistera på en stark EU-budget för 2021–2027
 • Strategin för personer med funktionsnedsättning för nästa årtionde: EU bör gå i spetsen för att främja en progressiv politik
 • Europeiska medborgarinitiativet ”Eat Original”: varifrån kommer vår mat?
Februari 2020
 • Brexit: EESK hedrar sina brittiska ledamöter: ”Det här är bara ett ’på återseende’, mina vänner”
 • End the cage age – Sätt stopp för djur i bur
 • Kroatiens prioriteringar för EU-ordförandeskapet får vårt stöd
 • En grön framtid: Europa måste visa vägen och föregå med gott exempel
Januari 2020

I detta nummer:

 • Vad betyder ett namn: bekämpa klyftan mellan könen med hjälp av ortnamn
 • NAJA: ”Våld i hemmet är ett samhällsproblem, inte ett privat problem”
 • #mimmitkoodaa: att inta en av könssegregeringens högborgar – it-branschen
 • Brussels Binder: att ändra sammansättningen på debattpanelerna i Bryssel
Januari 2020

I detta nummer:

Andrew Caruana Galizia: ”Vi måste arbeta tillsammans för att se till att de europeiska värdena upprätthålls”

EESK ser med oro på resultatet av COP25

Luca Jahier: ”Afrikas framtid är Europas framtid”

EESK efterlyser EU-omfattande miniminormer för arbetslöshetsförsäkringen

December 2019

I detta nummer:

 • ”Brexit är bara en etapp och inte resans slut”
 • Kulturen kan vara en drivkraft för att stärka EU
 • ”Ett geostrategiskt och historiskt misstag”
 • EU-rättigheter och EU-medborgarskap bör inte vara till salu

Pages