EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 84
September 2023

I detta nummer:

 • Sätt stopp för åldersdiskriminering: EESK uppmanar medlemsstaterna att inrätta en ny strategi för äldre
 • EESK för upp vatten på EU:s dagordning med de första konkreta förslagen om en blå giv
 • EU:s ekopris 2023 – EESK tillkännager finalisterna
 • EESK föreslår att EU sätter gränser för reklam genom influerare
Juli 2023
 • Reformen av elmarknaden – EESK föreslår en ”e-facilitet” för köp och försäljning av el
 • EU bör förbjuda produkter som inte går att reparera
 • EESK föreslår att ett europeiskt livsmedelspolitiskt råd ska inrättas
 • Ungdomar diskrimineras enbart på grund av sin ålder
 • Boško Savković: Jag är ingen Che Guevara, jag är bara en medborgare som begär att få leva i ett tryggt land
 • Pietro De Lotto: EU står inför vattenutmaningar och behöver en blå giv
Juni 2023

I detta nummer:

 • EESK efterlyser EU-lagstiftning om att förebygga arbetsrelaterade psykosociala risker
 • Thierry Libaert: Rätten till reparation ska vara en genuin europeisk rättighet
 • Oleksandra Matvijtjuk: Ukraina kommer att göra Nato starkare
 • Jan Dirx: Reform av elmarknaden
Maj 2023

I detta nummer:

 • Demokrati är ledstjärnan för den nya EESK-ordförandens program
 • Den rumänska ledamoten Aurel Laurenţiu Plosceanu är EESK:s nya vice ordförande med ansvar för kommunikation
 • Polens Krzysztof Pater är EESK:s nye vice ordförande med ansvar för budget
 • Vem är vem: EESK:s nya ledning
April 2023
 • EESK diskuterar inkluderande arbetsmarknader i EU med den italienska ministern Marina Calderone
 • Tillräcklig minimiinkomst – en fungerade väg ut ur fattigdom
 • EESK föreslår åtgärder för att motverka hot mot demokratin i EU

 

Mars 2023
 • Dags för en blå EU-giv: EESK inleder sitt arbete på vattenområdet
 • Svjatlana Tsichanouskaja hos EESK: ”Belarus får inte bli Putins tröstpris”
 • Stödet till det civila samhället i Ukraina måste fortsätta ”så länge som det krävs”
 • Eugene Afineevsky: ”Var och en av oss är en vattendroppe, tillsammans är vi ett hav”
Februari 2023
 • Svenska rådsordförandeskapet 2023: Ukraina står fortfarande högst upp på dagordningen
 • Metsola instämmer med Schweng: EU:s konkurrenskraft har blivit viktigare än någonsin
 • EU bör intensifiera det internationella samarbetet för att skydda haven
 • Energipriskrisen: EU måste stödja konsumenter och företag
Februari 2023
 • Spanska Fundación Secretariado Gitano och den rumänska sammanslutningen Sus Inima är vinnarna av EESK:s pris till det civila samhället 2022 om ungdomar och Ukraina
 • Visste du att…? Intressanta fakta om vinnarna av EESK:s pris till det civila samhället
 • Med vinnarnas egna ord: intervjuer med alla vinnare
Januari 2023

I detta nummer:

 • Ekonomiska aspekter av jämställdhet är fortfarande en bristvara i EU:s politik
 • Varje år borde vara Europaåret för ungdomar
 • EESK stöder en obligatorisk konkurrenskraftskontroll av EU:s politik och bestämmelser
 • Europa–Medelhavssamarbetet efter covid-19: det civila samhällets organisationer är viktiga när det gäller att hålla igång ekonomin och samhället
December 2022

I detta nummer:

 • #COP27: Det europeiska civila samhället uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att höja klimatambitionerna
 • Nytt samarbetsprotokoll mellan EESK och kommissionen stärker EESK:s roll som strategisk partner
 • Mobilitet bör erkännas som en individuell rättighet
 • EESK efterlyser en hållbar strategi för vegetabiliskt protein och vegetabilisk olja

 

Pages