EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 65
Januari 2022

I detta nummer:

 • EU:s kamp mot desinformation måste riktas mot spridarna och skydda de grundläggande rättigheterna
 • Att få till stånd en framgångsrik återhämtning: EESK understryker det organiserade civila samhällets nyckelroll
 • Europaåret för ungdomar 2022: fokus bör ligga på resultat, inte jippon
 • EESK uppmanar kommissionen att vara mer ambitiös i sina insatser för att styra EU:s ekonomi och finanser mot hållbarhet
December 2021

I detta nummer:

 • Matthew Caruana Galizia: Jag försöker se till att min mamma inte dog förgäves
 • Sophia Wiegan: COP26 blev en besvikelse för den yngre generationen, men hoppet lever vidare
 • Kränkningar av Schengenområdets fri- och rättigheter måste hanteras
 • Att vända den negativa utvecklingen för rättsstatsprincipen i EU genom det civila samhället
 • 5G – EESK uppmanar kommissionen att ytterligare bedöma effekterna på människors hälsa och miljön
Oktober 2021

I detta nummer:

 • Sammanhållningspolitiken måste stå i centrum för Europa efter pandemin, menar kommissionsledamot Elisa Ferreira och EESK:s ordförande Christa Schweng
 • Mediefriheten måste fortsätta att stå högst upp på dagordningen
 • Med anledning av EU:s första ”ekodag” understryker EESK vikten av mer hållbara, rättvisa och inkluderande livsmedelssystem
 • AI i EU: Alla beslut kan inte reduceras till ettor och nollor
September 2021

I detta nummer:

 • AI: Trots att 18 % av världens toppforskare är européer arbetar endast 10 % av dem i Europa
 • Frans Timmermans träffar europeiska ungdomsledare i EESK
 • För att få slut på fattigdomen för europeiska barn krävs en strategi som omfattar hela samhället
 • Roaming: EESK efterlyser gemensamma avgifter för hela EU
Juli 2021

I detta nummer:

 • Konferensen om Europas framtid: EESK:s samråd kommer att nå Europas alla hörn
 • Slovenien övertar EU-ordförandeskapet i ett kritiskt läge för Europa
 • ”The European Green Deal will be just, or will just not be”
 • Återhämtning och återuppbyggnad efter pandemin måste prioriteras för Europas framtid
Juni 2021
 • EESK lanserar priset till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder
 • EU:s nya strategi för cybersäkerhet är ett steg framåt
 • EESK stöder en kraftfull och inkluderande europeisk hälsounion
 • Anförande: Hur man tar vara på ett efterlängtat tillfälle
April 2021
 • #YEYS2021: Europas unga generation antar klimatutmaningen
 • EESK:s centrala roll erkänns fullt ut i samband med konferensen om Europas framtid
 • EESK undersöker utmaningarna med distansarbete
 • Det är hög tid att utöka EU:s åtgärder inom politiken för personer med funktionsnedsättning
Mars 2021

I detta nummer:

 • Konferensen om Europas framtid: Kommittén är fast besluten att aktivt bidra till konferensens framgång
 • Inte bara grön och digital: Europas framtid måste också bli mer demokratisk
 • EESK efterlyser enklare och rättvis beskattning i och utanför EU
 • EESK åtar sig att ge ett väsentligt bidrag till kommissionens nya initiativ
Februari 2021
 • Det är dags att agera och att ge ny mening åt ordet ”gemenskap”
 • EU följer noga genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket
 • EESK noterar att fattigdomen i EU skulle kunna halveras fram till 2030
 • Den nya migrationspakten: ”Detaljerna oroar”

Pages