EESK uppmanar till en europeisk insats för att säkerställa en deltagarbaserad utveckling av blockkedjetekniken

Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare associerades ursprungligen med kryptovalutor, men är i själva verket mycket mångsidiga och kan med fördel tillämpas på den sociala ekonomin. Det är dock viktigt att de regleras på lämpligt sätt och styrs så att de skapar fördelar för alla och så att alla kan delta, säger EESK i en rapport som lades fram vid kommitténs plenarsession i juli.

EESK har tagit fram en lång förteckning över möjliga tillämpningar av blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare, som skulle kunna vara av stort värde för företagen inom den sociala ekonomin. Dessa omfattar spårning av donationer och insamlingar, bättre förvaltning av organisationer inom den sociala ekonomin, autentisering av verksamheter, certifiering av yrkeskvalifikationer, tydligare och säkrare immateriella äganderättigheter och upphovsrätter, säkra system för telemedicin och televård samt fullt spårbara och identifierbara jordbruksprodukter.

Den nya digitala teknikens enorma potential i kombination med de stora investeringar som krävs medför dock att blockkedjetekniken utsätts för risk för koncentration av uppgifter och att tekniska nätverk blir föremål för spekulation, varnar EESK.

Det är viktigt att det finns offentliga insatser för att stödja en utveckling av denna teknik som främjar inkludering och tillgänglighet och det är absolut nödvändigt att involvera det civila samhället.

EU-lagstiftningen är ändamålsenlig eftersom denna teknik använder kedjor som kan skapas oberoende av nationella gränser. De stora investeringarna kräver samordnade och strukturerade åtgärder på europeisk nivå.

Läs mer i EESK:s yttrande Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare – en idealisk infrastruktur för den sociala ekonomin (dm)