Conny Reuter: ”Vi är här för att främja civil dialog i ett progressivt och inkluderande Europa”.

Vid sin plenarsession den 18 juli stod Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) värd för en debatt med deltagande av Conny Reuter, medordförande i EESK:s grupp för kontakter med organisationer och nätverk i det europeiska civila samhället.

Conny Reuter presenterade slutsatserna och rekommendationerna från 2019 års upplaga av det civila samhällets dagar, som ägde rum i Bryssel i mitten av juni, med fokus på frågan om hållbar demokrati. Han talade också om kontaktgruppens roll. Gruppen inrättades 2004 som ett unikt EU-organ med syftet att säkerställa en fortlöpande dialog mellan EU-institutionerna och det europeiska nätverket av civilsamhällesorganisationer på EU-nivå.

”Vi är här för att främja civil dialog i ett progressivt och inkluderande Europa”, meddelade Conny Reuter plenarförsamlingen, och betonade gruppens viktiga roll när det gäller att ge ett EU-perspektiv på centrala frågor och politikområden som sträcker sig längre än till nationella intressen.

EESK:s ordförande Luca Jahier lovordade kontaktgruppens arbete: ”Vi försöker bygga broar i stället för att stänga dörrar. Vi är här för att gemensamt arbeta för ett bättre Europa”, betonade han.

Som ett uttryck för sitt nära samarbete anordnar kontaktgruppen och EESK varje år det civila samhällets dagar för att lyfta fram civilsamhällesorganisationernas bidrag till arbetet med att bygga upp ett EU som ligger mer i linje med medborgarnas förväntningar. Evenemanget firade nyligen sitt tioårsjubileum. Luca Jahier sade att det civila samhällets dagar har blivit ett av kommitténs flaggskeppsevenemang. I juni deltog fler än 250 deltagare i evenemanget. (ll)