Gruppen Mångfald Europa åker till Helsingfors för hållbar tillväxt och sätt att öka EU:s konkurrenskraft

av gruppen Mångfald Europa vid EESK

Den 16–17 september kommer gruppen Mångfald Europa att stå värd för ett extra sammanträde i Helsingfors. I linje med Finlands prioriteringar för sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som har parollen ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”, har vår grupp valt att fokusera på tre pelare som främjar hållbar tillväxt och därmed stärker EU:s konkurrenskraft: bioekonomi och ett klimatneutralt Europa, digitalisering och infrastruktur.

Den första dagen kommer en konferens att äga rum i Riksdagshusets tillbyggnad på temat ”Att stärka EU:s konkurrenskraft – tre pelare för hållbar tillväxt”. Det främsta syftet med denna konferens är att undersöka och diskutera utmaningar, möjligheter, konsekvenser, bästa praxis och sätt att öka EU:s konkurrenskraft. Sessionen kommer att inledas med huvudanföranden av tjänstemän, företrädare för den finländska regeringen och riksdagen samt företrädare för de organisationer som våra finländska Grupp III-medlemmar tillhör.

En studieresa till platser på landsbygden i närheten av Helsingfors, med koppling till hållbar skogsförvaltning och logistik inom skogsbruket, kommer att äga rum den andra dagen. (ih)