Energiunionen måste bli en del av européernas vardagsliv

I EESK:s årliga yttrande om tillståndet i energiunionen beskrivs framstegen hittills och Europeiska kommissionen uppmanas att fokusera mer på sociala aspekter.

”Energiunionen är ännu inte verklighet. Den må ha förverkligats om man ser till EU:s politiska beslut, men den är fortfarande inte någon verklighet i EU-medborgarnas vardag.” Det är Christophe Quarez bestämda åsikt, som han framförde vid plenarsessionen i juli och som återspeglar argumentet i hans yttrande – som antogs av församlingen – att energiomställningen ännu inte har skett i praktiken. Han fortsatte: ”Nu när EU-beslutsfattarna har lagt grunderna för energiunionen är det mycket som återstår att göra under de kommande åren.”

Det var av avgörande betydelse att ändra formatet för att fatta beslut inom energipolitiken, på både EU-nivå och nationell nivå, sade Christophe Quarez. ”Vi behövde gå från ’beslut av ett fåtal’ till ’allas gemensamma krafter’. Detta har aldrig tidigare varit så uppnåeligt”, tillade han, ”med tanke på den växande medvetenheten om klimatet bland EU-medborgarna, särskilt ungdomarna.”

Kommittén välkomnade den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen som lades fram av kommissionen i april 2019 och uttryckte åter sitt stöd för energiunionens mål samt betonade hur viktigt det är att engagera och mobilisera hela det europeiska samhället så att det till fullo kan ta sitt ansvar.

Det är medborgarna som ska driva energiomställningen och ingen får lämnas på efterkälken. De sociala konsekvenserna av dessa förändringar måste beaktas med en ny social pakt mellan alla involverade parter. Medborgarna bör också ha möjlighet att bidra till alla större politiska beslut som rör klimatförändringarna, särskilt på EU-nivå, genom en permanent medborgardialog. (mp)