Det finländska EU-ordförandeskapet lägger fram ett program som bygger på hållbarhet och välbefinnande

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnade vid plenarsessionen den 18 juli Finlands social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, som presenterade det finländska EU-ordförandeskapets program. Programmet har ett särskilt fokus på hållbarhet och medborgarnas välbefinnande. Aino-Kaisa Pekonen betonade också att stärkandet av rättsstatsprincipen och EU:s värden ingår bland ordförandeskapets övriga prioriteringar. 

EESK:s ordförande Luca Jahier höll ett anförande som inledning till Aino-Kaisa Pekonens tal där han talade om de viktigaste utmaningar som det finländska EU-ordförandeskapet skulle behöva ta itu med. ”Genomförandet av Agenda 2030 kommer att kräva ett holistiskt tillvägagångssätt som förutsätter att ekonomiska och sociala utmaningar hanteras gemensamt”, sade Luca Jahier. Med detta i åtanke meddelade Aino-Kaisa Pekonen att ”Finland vill påverka EU:s framtid, och denna framtid bör vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar”.

EU:s globala ledarskap när det gäller klimatåtgärder är därför en central prioritering för det finländska ordförandeskapet. I detta syfte förväntar sig ordförandeskapet att man ska nå enighet om de viktigaste delarna i en långsiktig plan där EU åtar sig att bli klimatneutralt i slutet av 2019, i enlighet med Europeiska rådets uppmaning.

Det finländska ordförandeskapet kommer också att stärka dialogen inte bara med andra globala aktörer utan även inom EU med andra institutioner och partner. ”Dialog med arbetsmarknadens parter är en av det finländska ordförandeskapets prioriteringar”, avslutade Aino-Kaisa Pekonen. ”EESK spelar en nyckelroll och vi välkomnar att kommittén håller på att utarbeta viktiga yttranden som ligger i linje med våra förslag.” (dgf)