Den europeiska planeringsterminen och en ny styrningsmetod är avgörande för EU:s framtida ekonomiska politik

EESK anser att EU bör förnya sitt system för samordning och styrning av den ekonomiska politiken på grundval av en ny EU-strategi för hållbar utveckling för perioden efter 2020, för att öka åtgärdernas effektivitet och resultatens hållbarhet.

I detta sammanhang välkomnar EESK i ett nyligen antaget yttrande kommissionens förslag om att bygga upp starkare kopplingar mellan den europeiska planeringsterminen och finansieringen av sammanhållningspolitiken inom nästa fleråriga budgetram. Kommittén anser att dessa kopplingar har en enorm potential när det gäller att förbättra samordningen och styrningen av EU:s ekonomiska politik.

EESK föreslår dessutom att ett nytt system för EU:s styrning bör förlita sig mer på dess förståelse av och samarbete med det civila samhället och stärka den offentliga förvaltningen på flera nivåer. I detta sammanhang föreslår kommittén att det inrättas ett EESK-informationscentrum för berörda parter.

I ett annat yttrande efterlyser EESK närmare band mellan Efsi, dess efterföljare – InvestEU-programmet – och andra europeiska eller nationella investeringsprogram. Kommittén rekommenderar att man fastställer tydliga investeringsmål, förenklar regelverket och ger ytterligare vägledning för att uppnå större geografisk och sektoriell balans inom ramen för investeringsplanen för Europa.

Om EU använder den europeiska planeringsterminen som det viktigaste inslaget i samordningen av den ekonomiska politiken kan den bidra till genomförandet av dessa rekommendationer. (jk)