EU:s framtid – arbetsgivarnas perspektiv

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Mer konsekvent, mer enat och mindre byråkratiskt – så ser arbetsgivarna på framtidens EU. Näringslivet är fortfarande ståndaktigt proeuropeiskt och vill spela en aktiv roll i utformningen av EU:s framtid. Deltagarna i konferensen ”EU:s framtid – arbetsgivarnas perspektiv”, som ägde rum i Madrid, Spanien, den 21 juni 2018 framhöll konkreta exempel på brister i EU och föreslog lösningar för framtiden.

Om vi glömmer de europeiska värderingarna kommer vi att förlora EU, sade Jose Vincente Gonzalez, vice ordförande för Spaniens arbetsgivar- och industriförbund (CEOE), i sitt öppningsanförande. EU:s framtid måste ses i ett globalt sammanhang. Geopolitiska utmaningar – såsom USA:s nuvarande politik och migrationsflödena – måste hanteras.

Europeiska unionen går från kris till kris, men särskilt i dag, när den världsordning vi känner genomgår radikala förändringar, måste vi förbli enade och vidta ambitiösa och modiga åtgärder. Arbetsgivarna är en lösning och inte ett problem, sade Jacek Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen. Vi bör inte vara rädda för att vidareutveckla ett enat Europa, eller att agera i enighet och solidaritet. Vi bör heller vara rädda för att högt och tydligt säga vad företagen behöver för att fungera.

Debatten fokuserade på två aspekter av EU:s framtid – den inre marknaden och Ekonomiska och monetära unionen. Överreglering är fortfarande en utmaning för de europeiska företagen. I många sektorer kräver den pågående digitaliseringen stora förändringar i affärsmodellerna för att företagen ska förbli konkurrenskraftiga. Deltagarna i paneldebatten om Ekonomiska och monetära unionen var eniga om att de EMU-reformer som satts igång efter krisen är ett steg i rätt riktning, men att de är alltför långsamma och inte tillräckligt ambitiösa.

Medlemmarna i Arbetsgivargruppen hade också äran att träffa Ana Pastor, ordförande för Congreso de los Deputados – det spanska parlamentet – och presentera slutsatserna från konferensen för henne. Evenemanget anordnades gemensamt av Spaniens arbetsgivar- och industriförbund (CEOE) och Arbetsgivargruppen vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. (lj)