”Försvara mångfalden”

av EESK:s grupp Mångfald Europa

Jag har besökt Auschwitz-Birkenau flera gånger, och varje gång har jag överväldigats av hur förskräckligt och omänskligt människor kan behandla sina medmänniskor. Men det finns också andra känslor som ändrar sig för varje besök. Kanske var det förväntat, och visst hoppades vi också på, att det besök som EESK:s utvidgade ordförandeskap gjorde till koncentrationslägren den 12 juni skulle få oss att reflektera över inte bara det förflutna, utan också i hög grad nutiden och framtiden.

I dag håller de populistiska och nationalistiska rörelserna på att resa sig i Europa. Vi behöver bara tänka på de senaste valen i Ungern, Italien, Österrike, Tyskland och Slovenien. De populistiska rösterna i EU:s medlemsstater har ökat från i genomsnitt 8,5 % år 2000 till över 24 % i dag. För att motverka denna växande tendens måste EU och dess värderingar utan tvekan sättas i centrum. EU som institution kan emellertid inte tillhandahålla alla svar. Också EU-medborgarna och det organiserade civila samhället måste intensifiera sina insatser för att nå ut till och inleda en dialog med dem som lockats av extremism i syfte att återställa balansen i våra samhällen och politiska system.

I gruppen Mångfald Europa tar vi denna roll på stort allvar. Det är vårt ansvar. Genom vår grupps sakkunskap och kreativitet kommer vi att fortsätta att bidra till ett fredligt och hållbart Europa, där vi balanserar socioekonomiska framsteg med fattigdomsminskning och respekt för miljön. Det är våra jordbrukare, miljöorganisationer, små och medelstora företag, fria yrkesutövare, konsumenter, organisationer för äldre och för personer med funktionsnedsättning osv. som kommer att ”tala” med och för EU-medborgarna i kommitténs dagliga arbete, men också genom att aktivt bidra till EESK:s förslag till färdplan under namnet ”Från Kraków till Sibiu och fortsättningen därefter”, som syftar till att presentera det civila samhällets vision om morgondagens Europa. Vi får heller inte glömma gruppens konferens i Österrike i oktober på temat ”Kan ekonomiska framsteg och social stabilitet bota EU-skepticismen?”. Europa står ju framför allt för ömsesidig respekt och försvar av mångfald. En mångfald som börjar inom vår egen grupp, gruppen Mångfald Europa.

Arno Metzler

Ordförande för gruppen Mångfald Europa (grupp III)