Finansiella tjänster till konsumenter: EESK får stöd för sina synpunkter genom lokala evenemang i Spanien

Behovet av att bygga upp konsumenternas förtroende för gränsöverskridande finansiella tjänster i Europa i syfte att öka dessa tjänsters andel – som för närvarande sammanlagt utgör endast 7 % – betonades vid en konferens som anordnades av EESK-ledamot Carlos Trias Pintó den 24 maj vid Europeiska kommissionens representation i Madrid. Europaparlamentsledamot Othman Karas meddelade att Europaparlamentet skulle ta upp några av EESK:s viktigaste förslag i sitt eget svar på kommissionens förslag om en handlingsplan om finansiella tjänster för konsumenter.

Konferensen, som hade titeln Challenges of the new digital context: quality of the offer, accessibility, fair competition and consumer protection, var tänkt att främja EESK:s yttrande om finansiella tjänster till konsumenter, som antogs i september 2017.

EESK-ledamot Bernardo Hernández Bataller var moderator för evenemanget och både föredraganden för yttrandet, Michael Ikrath, och medföredraganden, Carlos Trias Pintó, deltog i diskussionen. Andra talare var Europaparlamentsledamöterna Othman Karas och Jonas Fernández Álvarez, medlemmar av utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON), Manuel Pardos, ordförande för sammanslutningen för användare av kommersiella banker och sparbanker, ADICAE, Fernando Tejada de la Fuente, från Spaniens centralbank och Jose Luis Martínez Campuzano, talesperson för den spanska banksammanslutningen AEB.

Konsumenterna bör kunna välja de bästa och mest innovativa finansiella produkterna över gränserna, sade Michael Ikrath, och betonade att marknaden för finansiella tjänster i EU fortfarande är fragmenterad och att en harmonisering är långt borta. Traditionella banker, särskilt regionala och lokala banker, har en mycket viktig förmedlande roll när det gäller att bygga upp konsumenternas förtroende, sade han, eftersom de traditionellt har åtnjutit ett stort förtroende bland EU:s konsumenter, vilkas tendens att byta leverantör har varit relativt låg.

Kreditvärdighetskriterierna måste harmoniseras för att lösa problemet med ”låneshopping”, där låntagarna tar gränsöverskridande konsumentlån som de inte har tillgång till i sitt hemland och riskerar överskuldsättning. Konsumenternas insolvens måste minimeras genom lagstiftning, sade Carlos Trias Pintó, och han lyfte även fram riskerna med alternativa digitala valutor såsom bitcoin, cybervalutor och blockkedjeteknik vad gäller underminering av säkerheten, dataskyddet och konsumenternas förtroende.

Othman Karas uttryckte sitt stöd för EESK:s yttrande och meddelade att några av förslagen däri skulle tas upp i Europaparlamentets betänkande, i synnerhet följande:

  • Behovet av att se till att skatteordningarna för produkter och tjänster inte längre utgör ett hinder för rättvis konkurrens.
  • Kommissionens bör utöver konsumentprodukter utforma ytterligare ”flaggskeppsprodukter” som är enkla, har samma egenskaper och därför är jämförbara och transparenta.
  • Oberoende och godkända verktyg för jämförelse måste finnas tillgängliga för olika finansiella produkter.
  • It-jättar som Google och Apple m.fl. bör också tillämpa regler för konsumentskydd. (dm)