Investeringar i högpresterande datorsystem kommer att gynna vårt välbefinnande, vår konkurrenskraft och vår sysselsättning

EESK stöder kommissionens initiativ att inrätta det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem och menar att denna centrala teknik kommer att bidra till att hantera de största utmaningarna som samhället står inför i dag och i slutändan gynna vårt välbefinnande, vår konkurrenskraft och vår sysselsättning.

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen den 23 maj 2018, som utarbetats av Ulrich Samm och Antonio Longo, betonar kommittén att det gemensamma företaget EuroHPC definitivt kommer att ge ett mervärde till EU:s digitala suveränitet och oberoende och göra unionen till en nyckelspelare inom den digitala utvecklingen med direkt inverkan på konkurrenskraften och medborgarnas livskvalitet.

”Den inledande investeringen på en miljard euro för anskaffning och drift av superdatorer i världsklass är betydelsefull, men inte särskilt ambitiös, i synnerhet om vi jämför med de andra stora aktörerna, USA och Kina”, sade Ulrich Samm. ”EU måste göra större satsningar för att hålla jämna steg med våra globala konkurrenter”, tillade han. En avsevärd ökning av investeringarna i EU:s medlemsstater tillsammans med ett starkt europeiskt program för forskning och innovation kommer att krävas för att ligga kvar på världsklassnivå inom HPC-tillämpningar.

EESK rekommenderar också att digitaliseringsprocessens sociala dimension förstärks så mycket som möjligt, inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, genom att man fastställer ett antal samhällsutmaningar som ska hanteras med hjälp av den nya digitala infrastrukturen. ”Införandet och utnyttjandet av högpresterande maskiner måste ha en uppenbar och mätbar positiv inverkan på alla EU-medborgares vardag”, sade Antonio Longo. ”Därför efterlyser vi också en kommunikationsstrategi på EU-nivå för att informera medborgare och företag om detta viktiga nya initiativ”. (mp)