Tonerna av ”Songs of Longing” präglade EESK:s 60-årsjubileum

Detta kulturella evenemang, som anordnades för att uppmärksamma och fira EESK:s 60-årsjubileum, var utan tvekan ett unikt och minnesvärt konstnärligt arrangemang som kombinerade olika inslag från den mångfasetterade kulturella och kreativa industrin.

Som ett inslag i Europaåret för kulturarv organiserades ”Songs of Longing” i samarbete med La Monnaie, Bryssels opera, under artistisk ledning av Airan Berg, och involverade delar av ett kommande samhällsprojekt som kommer att ha premiär i slutet av juni.

I framförandet, som gjordes av tre samverkande konstnärliga ensembler företrädande områdena musik, dans och teater, betonades såväl kulturens roll för Europas nutid och framtid som EU:s ledord ”förenade i mångfalden”.

Därmed anknöt det också till de olika aspekter som står i centrum för EESK:s verksamhet: socialpolitik och samhällsfrågor, ekonomi och kultur.

Professionella artister, både nyetablerade och välkända, framträdde på samma scen som personer som är verksamma inom Bryssels kulturliv. De tog publiken på en resa genom vårt rika gemensamma kulturarv och visade hur det ger näring åt kreativiteten i vår samtid, samtidigt som det ger hopp om en framtid där vår gemensamma mänsklighet utgör grunden.

”Songs of Longing” ägde rum torsdagen den 24 maj i en fullsatt Albert Hall.

Mer information återfinns här. (ck)