EESK:s utvidgade ordförandeskap på besök i Kraków, Polen, i minnenas spår

Ordförande Luca Jahier och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs utvidgade ordförandeskap besökte den 10–12 juni 2018 Polen för ett sammanträde som markerade starten för EESK:s nya ordförandeskap.

Ordförande Luca Jahier och ledamöterna valde Kraków i Polen eftersom det är en symbolisk minnesplats och för att stimulera och berika kulturen av dialog inom EU.

Vid besöket i Polen deltog delegationsmedlemmarna i en debatt vid Krakóws universitet, i närvaro av polska intellektuella. Debatten handlade om att försona Europas två ”lungor” med hjälp av minnet och att öka den kreativ förståelsen mellan Västeuropa och Central- och Östeuropa.

Medlemmarna i EESK:s utvidgade ordförandeskap hedrade offren från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Det utvidgade ordförandeskapet består av Luca Jahier, EESK:s ordförande, Milena Angelova, vice ordförande med ansvar för budget, Isabel Caño, vice ordförande med ansvar för kommunikation, Jacek Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen, Gabriele Bischoff, ordförande för Arbetstagargruppen, och Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa. Sektionsordförandena närvarade också: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean Coulon och Lucie Studničná. (eh)

Luca Jahiers anförande vid konferensen vid Krakóws universitet:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-build-stronger-union