Det österrikiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd 2018

Österrike innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd 1 juli–31 december 2018. ”Ett EU som skyddar” är det motto som förbundskansler Sebastian Kurz regering har valt. Programmet innehåller bl.a. följande ämnen: säkerhet och migration, bevarande av konkurrenskraften genom digitalisering, stabilitet i granskapet samt västra Balkans tillnärmning till EU. Ordförandeskapet kommer att fortsätta förhandlingarna om brexit. Innan Förenade kungarikets slutligen utträder ur EU, vilket enligt planerna sker den 29 mars 2019, måste alla nationella parlament i EU:s medlemsstater ratificera en slutlig överenskommelse om brexit. EU:s ordförandeskap kommer också att fortsätta förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2021–2027. Ministern för Europafrågor Gernot Blümel deltar i EESK:s plenarsession i juli (11–12 juli 2018) för att presentera arbetsprogrammet och besvara frågor från EESK-ledamöterna. (eh)