Utfasningen av kol i Europas regioner: EESK tar en närmare titt på Tyskland

Den första rundabordskonferensen om ”Kolregioner i övergång” hölls den 29 maj 2018 i Grevenbroich, Tyskland. Ett antal lokala aktörer deltog tillsammans med EESK-ledamöter och en företrädare för kommissionen i diskussionen.

Talarna beskrev situationen i gruvområdet i Rhen, som påverkas av strukturella förändringar. Deltagarna betonade att en förebyggande strategi och förberedelser inför övergången behövs. Att skapa alternativ till kol är en stor utmaning, och ett av regionens viktigaste mål är att förbli en central aktör i en trygg energiförsörjning till Tyskland.

Kommunerna har en viktig roll att spela när det gäller att informera medborgarna och hjälpa dem att förstå situationen. Talarna betonade att nyckeln till att uppnå målen är flexibiliteten i systemet, och att det är viktigt att titta närmare på mellanregionala, tvärindustriella och sektorsövergripande aspekter.

Energiförsörjning är den mest kritiska delen av alla distributionsnät, men kopplingarna mellan olika sektorer – t.ex. plast, trafik, gasproduktion – kan garantera en trygg försörjning. Man presenterade projekt inom utbildningsområdet och decentraliserad energiförvaltning. Efter diskussionen besökte deltagarna dagbrottet Garzweiler. (sma)