EESK anordnar Det civila samhällets dagar för 9:e gången: Den digitala tidsåldern behöver mänsklig kompetens och en ordentlig rättslig ram

Medborgarskap, demokrati och kultur i ett digitaliserat Europa var mottot för Det civila samhällets dagar 2018, som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) kontaktgrupp i Bryssel den 24–25 maj.

De otroligt snabba förändringarna i den digitala tidsåldern kommer att få vissa negativa effekter, men på lång sikt kommer människor att arbeta mindre och på ett annorlunda sätt, med bättre subjektivt välbefinnande, sade Andrea Renda, professor för digital innovation vid Europeiska högskolan, i sitt huvudanförande. Ray Pinto, politisk direktör vid DIGITALEUROPE, varnade för att det saknas omkring en halv miljon experter i Europa. Dessutom ser man i USA och Kina enorma ökningar av AI-patent, medan man i Europa släpar efter. 83 % av alla externa investeringar i AI absorberades av USA och Kina.

Under sex workshoppar diskuterade deltagarna hur det skulle vara att leva tillsammans i framtidens digitala Europa och antog slutligen följande sju nyckelrekommendationer:  

  • Skapa synergier mellan utbildning och kultur i fråga om kulturella uttryck och medborgarskap i hela utbildningsväsendet och med ett livslångt lärande-perspektiv.
  • Det civila samhällets organisationer bör stödjas i syfte att nå ut till en bredare publik för att främja och visa på jämlikhet, inkludering och deltagande i samhällslivet, även på nätet.
  • Kontrollen och tillsynen av övervakningen bör förbättras och det civila samhället bör involveras i tillsynsmekanismerna för övervakning.
  • På lokal nivå bör elektroniska verktyg för gemensamt skapande/crowdsourcing användas oftare för att öka medborgarnas engagemang.
  • Tillgängligheten bör hanteras på samma sätt som säkerheten och dataskyddet. Den bör vara en central aspekt av IKT-produkter och IKT-tjänster.
  • AI kan och bör stärka arbetstagarna och inte ersätta dem.
  • Stödja och främja en EU-stadga om grundläggande digitala rättigheter. (sma)