Finländska EESK-ledamoten Pirkko Raunemaa erhåller tolkarnas pris för årets ledamot 2018

Pirkko Raunemaa, finländsk ledamot i EESK:s grupp Mångfald Europa, mottog priset som årets ledamot 2018 av Europeiska kommissionens finska tolkar i Bryssel den 23 maj.

Priset inrättades för att visa uppskattning för de finska delegater som talar finska under EU-sammanträdena, försvarar finskans ställning och samarbetar aktivt med tolkarna för att hjälpa till att säkerställa en högkvalitativ tolkning av sina tal.

Pirkko Raunemaa har varit ledamot av EESK sedan 2006. Under sin karriär på området för livsmedelssäkerhet har hon företrätt Finland i många internationella forum, bland annat FN:s Codex Alimentarius-kommission och Efsas styrelse. (dm)

På fotot från vänster till höger: EESK-ledamoten Pirkko Raunemaa och de finska tolkarna Veijo Kruth och Tarja Kallio.