Priset till det civila samhället 2018 – Identiteter, europeiska värderingar och kulturarv i Europa

Den globala utvecklingen under de senaste åren har satt det europeiska projektet på prov. Den interna splittringen, känslan av missnöje bland medborgarna och den kraftigt ökade migrationen har överrumplat invånarna och alla förvaltningsnivåer och gett upphov till en nationalistisk retorik och ansträngt den ömsesidiga solidariteten. Mot denna bakgrund har det civila samhällets organisationer spelat en viktig roll för att framhäva potentialen i Europas kulturarv, genom att stärka identiteter och samhällen och främja den enorma potentialen i mångfalden, som är grunden för vår europeiska historia.

EESK:s pris till det civila samhället 2018 vill belöna innovativa initiativ som på ett betydande sätt har bidragit till arbetet med följande utmaningar:

  • öka medvetenheten om de europeiska identiteternas många lager och rikedom,
  • utnyttja den fulla potentialen i Europas kulturella rikedom,
  • underlätta tillgången till det europeiska kulturarvet, och
  • främja europeiska värderingar, såsom respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten.

Prissumman på totalt 50 000 euro kommer att delas mellan högst fem vinnare. Sista ansökningsdag är den 7 september 2018, och prisutdelningsceremonin äger rum i Bryssel den 13 december 2018. EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska planet. Det kan även tilldelas enskilda personer.

En fullständig förteckning över villkoren och ett elektroniskt anmälningsformulär återfinns på här. (ll)