När covid-19 drabbade Europa var inte bara sjukhusen nära att kollapsa. Viruset fick också förödande effekter på många andra fronter: EU:s BNP rasade, industriproduktionen minskade kraftigt och tusentals människor förlorade sina jobb. Framtiden ser inte heller ljus ut. I avsnitt 8 – ”När arbetsmarknaden faller samman” – diskuterar vi vad EU skulle kunna göra på sysselsättningsfronten, där unionen endast har begränsade befogenheter. Vi har talat med professor Caroline de la Porte från Copenhagen Business School, som ger oss en kortfattad genomgång av riktlinjerna för sysselsättningen, ett verktyg som gör det möjligt för EU att hjälpa till att samordna medlemsstaternas sysselsättningspolitik. EESK-ledamoten Ellen Nygren berättar om EESK:s förslag om hur riktlinjerna för sysselsättningen bör revideras mot bakgrund av covid-19-krisen, för att se till att medlemsstaterna bland annat ger stöd till europeiska egenföretagare – som den portugisiske musikern Tiago Rodrigues. Vi får ta del av hans berättelse om hur han och hans 5EX Band blev arbetslösa över en natt.

När covid-19 drabbade Europa var inte bara sjukhusen nära att kollapsa. Viruset fick också förödande effekter på många andra fronter: EU:s BNP rasade, industriproduktionen minskade kraftigt och tusentals människor förlorade sina jobb. Framtiden ser inte heller ljus ut. I avsnitt 8 – ”N...Läs mer

När covid-19 drabbade Europa var inte bara sjukhusen nära att kollapsa. Viruset fick också förödande effekter på många andra fronter: EU:s BNP rasade, industriproduktionen minskade kraftigt och tusentals människor förlorade sina jobb. Framtiden ser inte heller ljus ut. I avsnitt 8 – ”När arbetsmarknaden faller samman” – diskuterar vi vad EU skulle kunna göra på sysselsättningsfronten, där unionen endast har begränsade befogenheter. Vi har talat med professor Caroline de la Porte från Copenhagen Business School, som ger oss en kortfattad genomgång av riktlinjerna för sysselsättningen, ett verktyg som gör det möjligt för EU att hjälpa till att samordna medlemsstaternas sysselsättningspolitik. EESK-ledamoten Ellen Nygren berättar om EESK:s förslag om hur riktlinjerna för sysselsättningen bör revideras mot bakgrund av covid-19-krisen, för att se till att medlemsstaterna bland annat ger stöd till europeiska egenföretagare – som den portugisiske musikern Tiago Rodrigues. Vi får ta del av hans berättelse om hur han och hans 5EX Band blev arbetslösa över en natt.

Läs mindre

Under rubriken ”Dessine-moi…” (Ur min synvinkel...) samlar vi fler och fler färgsprakande bidrag, fyllda med känslor och med reflektioner och iakttagelser om livet och tiden som går. Genom sina bidrag visar EESK:s ledamöter att denna utdragna och svåra kris efterlämnar oförglömliga spår i minnet. Vi vill rikta ett stort tack till de ledamöter som låtit våra läsare ta del av deras tankar om dessa svåra tider.

Tack till Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskienė, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt och Cristian Pîrvulescu.

Läs samtliga artiklar via följande länk: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Under rubriken ”Dessine-moi…” (Ur min synvinkel...) samlar vi fler och fler färgsprakande bidrag, fyllda med känslor och med reflektioner och iakttagelser om livet och tiden som går. Genom sina bidrag visar EESK:s ledamöter att denna utdragna och svåra kris efterlämnar oförglömliga spår i minnet. Vi vill rikta ett stort tack till de ledamöter som låtit våra läsare ta del av deras tankar om dessa svåra tide...Läs mer

Under rubriken ”Dessine-moi…” (Ur min synvinkel...) samlar vi fler och fler färgsprakande bidrag, fyllda med känslor och med reflektioner och iakttagelser om livet och tiden som går. Genom sina bidrag visar EESK:s ledamöter att denna utdragna och svåra kris efterlämnar oförglömliga spår i minnet. Vi vill rikta ett stort tack till de ledamöter som låtit våra läsare ta del av deras tankar om dessa svåra tider.

Tack till Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskienė, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt och Cristian Pîrvulescu.

Läs samtliga artiklar via följande länk: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

Läs mindre