Grassroots View – avsnitt 8: När arbetsmarknaden faller samman

När covid-19 drabbade Europa var inte bara sjukhusen nära att kollapsa. Viruset fick också förödande effekter på många andra fronter: EU:s BNP rasade, industriproduktionen minskade kraftigt och tusentals människor förlorade sina jobb. Framtiden ser inte heller ljus ut. I avsnitt 8 – ”När arbetsmarknaden faller samman” – diskuterar vi vad EU skulle kunna göra på sysselsättningsfronten, där unionen endast har begränsade befogenheter. Vi har talat med professor Caroline de la Porte från Copenhagen Business School, som ger oss en kortfattad genomgång av riktlinjerna för sysselsättningen, ett verktyg som gör det möjligt för EU att hjälpa till att samordna medlemsstaternas sysselsättningspolitik. EESK-ledamoten Ellen Nygren berättar om EESK:s förslag om hur riktlinjerna för sysselsättningen bör revideras mot bakgrund av covid-19-krisen, för att se till att medlemsstaterna bland annat ger stöd till europeiska egenföretagare – som den portugisiske musikern Tiago Rodrigues. Vi får ta del av hans berättelse om hur han och hans 5EX Band blev arbetslösa över en natt.

Dessine-moi...

Under rubriken ”Dessine-moi…” (Ur min synvinkel...) samlar vi fler och fler färgsprakande bidrag, fyllda med känslor och med reflektioner och iakttagelser om livet och tiden som går. Genom sina bidrag visar EESK:s ledamöter att denna utdragna och svåra kris efterlämnar oförglömliga spår i minnet. Vi vill rikta ett stort tack till de ledamöter som låtit våra läsare ta del av deras tankar om dessa svåra tider.

Tack till Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskienė, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt och Cristian Pîrvulescu.

Läs samtliga artiklar via följande länk: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Tillgängliga språk:

Ledare

PRISET FÖR MEDBORGERLIG SOLIDARITET – EN UTMÄRKELSE FÖR DE BÄSTA BLAND OSS

Bästa läsare!

Det är den tiden på året igen, och EESK borde egentligen lansera sitt flaggskepp, priset till det civila samhället, för att belöna enastående projekt av det civila samhället och enskilda personer som har främjat våra gemensamma europeiska värden och stärkt vår europeiska identitet. Varje år väljer vi ett viktigt tema för priset och hyllar det civila samhällets resultat på det området. År 2019 krönte vi vinnarna av det 11:e priset till det civila samhället, efter att ha letat efter förkämpar för kvinnors egenmakt och jämställdhet.

Kommande evenemang

28 augusti 2020, Bryssel, Belgien

Offentlig hearing
Bästa praxis för mångfaldshantering och framtiden för EU:s mångfaldspolitik för migranter och etniska minoriteter

8 september 2020, Bryssel, Belgien

Offentlig hearing
Rättsstatsprincipen och dess inverkan på den ekonomiska tillväxten


15–16 juli 2020, Bryssel, Belgien

EESK:s plenarsession

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: Se till att alla medlemsstater har lika tillgång till vaccinterapi och diagnostiska tester

Jag tyckte inte det var särskilt svårt att stanna hemma under nedstängningen. Det fanns ett antal saker som jag skjutit upp i flera år. Så jag fick möjlighet att ta itu med dem och var glad över att kunna få dem gjorda. Familjefotona och minnessakerna från våra föräldrahem var i en enda röra, så jag sorterade dem.

Att få ordning på dem på det här sättet väckte många känslor. Jag ägnade mig åt göromål som jag saknat, t.ex. hantverk, bakning, matlagning, och lagade traditionella grekiska likörer, sylt och marmelad – saker som jag inte har tid för i vanliga fall när jag försöker hinna med allt det som mitt hektiska jobb kräver.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Från vinterkriget till poesi

Det var 80-årsdagen av slutet på vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland. Den nationella minneshögtiden ställdes in på grund av coronaviruset, men klockan 11 på förmiddagen lät alla evangelisk-lutherska, ortodoxa och katolska kyrkor sina klockor ringa över hela landet. Jag gick ut för att lyssna på klockornas klang och såg ett nästan folktomt Helsingfors.

Sofia Björnsson: Solidaritet bland Sveriges jordbrukare

Jag företräder Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) där vi i början av pandemin arbetade hårt för att trygga livsmedelsförsörjningen.

Irini Pari: ”Krisen har återigen visat oss att vi kommer att vara beroende av varandra i framtiden”

När jag skriver dessa ord håller nedstängningens grindar på att öppnas försiktigt och frågor börjar ställas: Vad för slags värld är det vi kliver in i? Vilka märken eller ärr kommer denna epidemi att lämna efter sig på våra ekonomier, våra samhällen och våra liv? Har vi lärt oss något? Kommer vi att göra saker annorlunda?

Tatjana Babrauskienė: ”Om det är något denna karantän har gjort, så är det att den gett människor tid att ladda om och fundera över hur viktiga våra relationer är”

Tatjana Babrauskienė är litauisk ledamot av EESK och företräder det litauiska fackförbundet för lärare, utbildning och forskning. EESK Info har bett henne att dela med sig av sina tankar kring covid‑19 ur ett litauiskt perspektiv.

 

Reet Teder: ”Det är skönt att vara tillbaka”

När krisen bröt ut i mitten av mars fann vi oss i en helt unik situation som var svår att greppa. Över hela Europa stängdes nästan allt ned, men ingen visste då om nedstängningen av samhället faktiskt skulle tjäna sitt syfte. Att rädda liv var det viktigaste, om det så skulle ske på bekostnad av ekonomin.

Peter Schmidt: ”Vi behöver en övergång till en välfärdsekonomi”

Den tyske fackföreningsaktivisten Peter Schmidt ger oss en inblick i de utmaningar som fackföreningarna i hans land står inför med permitteringar och uppsägningar å ena sidan och personal inom samhällsviktig verksamhet som sätter sin säkerhet på spel å andra sidan

Kinga Joó: Familjerna har förmågan att stärka samhällets immunsystem

Den 10 mars sammanträde den gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien i Bryssel; stämningen var märklig och tryckt. Efteråt skyndade sig alla att komma därifrån. Jag reste hem med vetskap om att Europa stod inför stora förändringar och med en känsla av att detta skulle vara mitt sista flyg på länge. I Ungern härskade i detta skede framför allt osäkerhet och misstro bland befolkningen. För många ungrare blev allvaret i situationen uppenbart då regeringen tillkännagav att nationaldagsfirandet den 15 mars skulle ställas in.

Philip von Brockdorff: fördelarna och nackdelarna med livet online

Mina erfarenheter av nedstängningen har nog varit blandade. Genom att arbeta hemifrån har jag å ena sidan kunnat ägna mer tid åt min familj än någonsin. Å andra sidan har jag varit tvungen att göra det som krävs för att omvandla ett rum i bostaden till kontor. Att stanna hemma i timmar kan ibland vara frustrerande , så jag har försökt att ägna tid åt min favorithobby: att lyssna på musik på mitt hifi-system.

Michalis Antoniou: Cyperns arbetsgivar- och industriförbunds erfarenheter och roll under covid-19-pandemin

I sitt tal till nationen den 15 mars aviserade Cyperns president förebyggande åtgärder som innebar att samhället och stora delar av ekonomin stängdes ned. Budskapet var att svåra ekonomiska problem var att vänta och att vi alla var tvungna att förbereda oss för effekterna.

Gunta Anča: ”En kris är ett utmärkt tillfälle att hitta de svagaste länkarna”

Nedstängningen var en märklig tid och ett tillfälle att lära känna sig själv. Å ena sidan var det som att en dröm blev verklighet ... att stanna hemma och ha tillräckligt med tid för att göra alla de där sakerna som jag alltid velat göra, men aldrig haft tid för. Å andra sidan blev jag medveten om hur viktigt det är för människor att umgås – att träffas, prata, röra vid varandra, se andra människor i verkligheten och inte bara på en skärm. Och hur svårt det är att leva utan allt det där.

Cristian Pîrvulescu: Under nedstängningen? Mer arbete, mer stress, mindre vila

Hur var det under de två månader som Bukarest var nedstängt? Märkligt! Rumänien vidtog de första åtgärderna den 15 mars, och från och med den 18 mars infördes obligatorisk självisolering i hemmet. Före den 15 mars var det bara en rekommendation som folk inte alls följde i särskilt hög grad, vilket medförde ökad risk för smittspridning. Den obligatoriska självisoleringen varade till och med den 15 maj, då undantagstillståndet ersattes av ett beredskapsläge. Men det var verkligen ingen semester! Tvärtom! Jag arbetade hårdare och hade en arbetsdag online på mer än 12 timmar, ibland upp till 16 timmar. Det var kurser och aktiviteter på universitetets plattform, deltagande i tv-program, intervjuer, möten och webbseminarier.

EESK-nyheter

EESK delar ut priset för medborgerlig solidaritet till projekt som bekämpar coronaviruset i alla medlemsstater och i Förenade kungariket

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har lanserat ett pris för medborgerlig solidaritet för att belöna initiativ som genomförts av individer, organisationer i det civila samhället samt privatägda företag i EU och Förenade kungariket för att bekämpa covid-19 och mildra virusets förödande konsekvenser.

Förväntningarna är höga när Tyskland tar över EU-ordförandeskapet

Den 1 juli tog Tyskland över stafettpinnen från Kroatien som ordförande för Europeiska unionens råd, för att inleda vad som troligtvis kommer att bli det svåraste ordförandeskapet hittills, med tanke på att vi står inför den största ekonomiska, sociala och hälsomässiga krisen i Europas moderna historia. 

EESK:s bidrag till kommissionens arbetsprogram för 2021 – Ett första steg mot ett mer hållbart och rättvist samhälle

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) antog vid sin plenarsession i juli en resolution om sitt bidrag till kommissionens arbetsprogram för 2021. I dokumentet välkomnas kommissionens förslag om hur man ska komma till rätta med covid-19-krisen, och ses nästa år som en möjlighet att omstrukturera och förbättra EU:s ekonomi och samhälle.

EESK diskuterar migration med kommissionsledamoten med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil

Vid sin plenarsession i juli stod Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) värd för en debatt med kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas, som presenterade ett antal kommande initiativ inom sin portfölj ”Främjande av vår europeiska livsstil”, bl.a. den nya migrations- och asylpakten, kompetensagendan, programmet EU för hälsa och den nya strategin för säkerhetsunionen.

EESK:s ordförande Luca Jahier lovar kommissionsledamot Paolo Gentiloni att ge sitt fulla stöd till kommissionens covid-19-återhämtningspaket inför EU-toppmötet

Ordförande Luca Jahier kritiserade rådets nyligen framlagda förslag om att ge nationella regeringar vetorätt mot ett lands reformprogram inom ramen för paketet. I en debatt med kommissionsledamoten med ansvar för ekonomi, Paolo Gentiloni, vid EESK:s plenarsession sade Luca Jahier att hela kommittén stod bakom kommissionen.

Insatser mot coronaviruset: EESK uppmanar till ett snabbt godkännande av EU:s återhämtningsplan

EU måste, utan dröjsmål och med solidaritet och en ambitiös vision för Europas framtid, göra mer för återhämtningen från coronapandemin. I tre yttranden som antogs vid plenarsessionen i juli och i ett ståndpunktsdokument uttrycker kommittén sitt stöd för de återhämtningsförslag som Europeiska kommissionen lagt fram, inbegripet EU:s reviderade budget för 2021–2027, och uppmanar till ett snabbt godkännande.

Europa behöver Robert Schumans politiska mod

Schumanförklaringen påminner oss, 70 år senare, om att det krävs politiskt mod och en vision för att göra skillnad och ändra historiens gång.

EESK lanserar webbsidan ”Det civila samhället mot covid-19”

”Det civila samhället mot covid-19” är en ny sida på EESK:s webbplats där vi samlat över femtio berättelser från covid-19-krisen om återhämtning, solidaritet och praktiska åtgärder. På den nya webbsidan, som lanserades den 2 juli 2020, delar EESK:s ledamöter med sig av initiativ de tagit tillsammans med sina lokala organisationer i medlemsstaterna för att hantera covid-19-krisen.

Maskindirektivet: förbättra men ändra inte, anser EESK

Under plenarsessionen i juni antog EESK informationsrapporten ”Översyn av maskindirektivet”. EESK:s ledamöter välkomnade de ansträngningar som kommissionen nu gör för att förbättra resultaten av direktiv 2006/42/EG, som är ett mycket viktigt och framgångsrikt instrument för den europeiska industrin. Samtidigt underströk de att omfattande ändringar av direktivet skulle få en mycket negativ inverkan och måste undvikas.

EESK föreslår att man inrättar en särskild fond för att stödja jordbrukssektorn som en reaktion på covid‑19‑pandemin.

EESK välkomnar den nya åtgärd som kommissionen föreslår för att stödja de jordbruksföretag och små och medelstora företag inom livsmedelssektorn som har drabbats av likviditetsproblem och för att säkerställa att de kan överleva ekonomiskt under denna kris. EESK anser dock att kommissionen bör inrätta en särskild fond för att genomföra detta.

Nyheter från grupperna

Skrivelse från Arbetsgivargruppen vid EESK till Europeiska rådet: Företagen är avgörande för EU:s återhämtning efter coronakrisen

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Med tanke på hur extremt angeläget det är att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen har Arbetsgivargruppen i en skrivelse uppmanat Europas samtliga stats- och regeringschefer till snabba och ambitiösa åtgärder. Endast genom samarbete mellan medlemsstaterna kan återhämtnings- och återuppbyggnadsåtgärderna bidra till långsiktig framgång för EU, inbegripet medborgarna och företagen.

EU vid ett vägskäl: det tyska ordförandeskapet och återhämtningen och återuppbyggnaden av Europa

Av Arbetstagargruppen

Tyskland har tagit över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd vid en avgörande tidpunkt för Europa, när vår union står vid ett vägskäl. Vi står inför den mest brutala krisen i fredstid under de senaste 90 åren, med mer än hundra tusen dödsoffer enbart i Europa och massiva ekonomiska chocker, för att inte tala om osäkerheten kring eventuella ytterligare pandemivågor. Under de svåra månaderna av nedstängning har anställda inom hälso- och sjukvården, men även personer som arbetar med leveranser, i livsmedelsbutiker och med renhållning – yrken som ofta är osäkra och underbetalda –fått dra det tyngsta lasset för att hålla igång våra länder.

Civilsamhällesorganisationer som hjälper flyktingar och migranter i Europa

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Den 22 juni anordnade EESK-gruppen Mångfald Europa en konferens under rubriken ”Civilsamhällesorganisationer som hjälper flyktingar och migranter i Europa” med deltagare på plats och på distans.