Medierna bör sluta att skildra funktionsnedsättningar ur ett välgörenhetsperspektiv

Med sina ofta endimensionella eller ”tycka synd om”-skildringar av personer med funktionsnedsättning, kryddade med myter och missuppfattningar, och sitt alltjämt otillräckliga utbud av nyheter och underhållningsprogram som uppfyller kriterierna för full tillgänglighet, har de europeiska medierna fortfarande en lång väg kvar att gå innan deras rapportering om funktionsnedsättningar är korrekt och inkluderande.

Media har en central roll när det handlar om att öka medvetenheten om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och om att bekämpa den stigmatisering och de fördomar mot personer med funktionsnedsättning som fortfarande genomsyrar alla delar av det europeiska samhället. Denna fråga stod på dagordningen vid en hearing om Att kommunicera rättigheter för personer med funktionsnedsättning som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 28 juni i Bryssel.

”Att rapportera om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör betraktas som en viktig del av den bredare frågan om hur vi skildrar hela mångfalden i vårt samhälle. Detta är de demokratiska värdenas epicentrum. Detta kommer att bli en av de viktigaste frågorna under de närmaste åren” menade EESK-ledamoten Ioannis Vardakastanis i sitt öppningsanförande vid evenemanget.

Hearingen samlade EESK-ledamöter och representanter från olika icke-statliga stödorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Deltog gjorde även Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) och Media Diversity Institute (MDI), som bevakar medierna och uppmuntrar en ansvarsfull medierapportering kring mångfald. (ll)