Före detta ordföranden för EESK:s Arbetstagargrupp, Gabriele Bischoff, invald i Europaparlamentet

Gabriele Bischoff, som fram tills nyligen var ordförande för Arbetstagargruppen i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, har valts in i Europaparlamentet som ledamot av S&D-gruppen. Hon ställde upp som kandidat i valet för partiet SPD i Berlin, Tyskland.

Gabriele Bischoff, som kom till EESK 2009 i egenskap av ledamot av förbundsstyrelsen för Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), var ordförande för Arbetstagargruppen 2015–2019. (dm)