EU:s ledare uppmanas att göra Europa världsledande i fråga om hållbar utveckling

De nationella ekonomiska och sociala råden och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) skickade ett budskap till EU:s ledare från Rom, där de möttes den 13–14 juni för att diskutera sin roll när det gäller en hållbar utveckling i Europa och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Diskussionen var en del av det årliga mötet mellan ordförandena och generalsekreterarna i EESK och de nationella ekonomiska och sociala råden i EU:s medlemsstater, som EESK anordnade i samarbete med Italiens ekonomiska och sociala råd (CNEL).

Bland huvudtalarna vid öppningssessionen, där Italiens president Sergio Mattarella närvarade, fanns Italiens utrikesminister Enzo Moavero Milanesi och ordföranden för CNEL, Tiziano Treu.

EESK:s ordförande Luca Jahier uppmanade det nya Europaparlamentet och den framtida kommissionen att utöva ett starkt och beslutsamt politiskt ledarskap för att göra det möjligt för Europa att bli världsledande i fråga om hållbar utveckling.

De viktigaste slutsatserna från diskussionen, som översändes till EU:s viktigaste institutioner, var följande:

 • FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling måste vara EU:s övergripande prioritet för nästa decennium för att ta itu med fem grundläggande omvandlingar:
  • en ekonomisk omvandling,
  • en omvandling på energi- och miljöområdet,
  • en omfattande social omvandling,
  • en demokratisk och deltagandebaserad omvandling och
  • en geopolitisk omvandling vad gäller internationella förbindelser.
 • Agenda 2030 är en strategi som alla vinner på:
  • Arbetsgivarna, för att kampen om konkurrenskraften kommer att föras på global nivå inom sektorer med koppling till agendan för hållbar utveckling.
  • Arbetstagarna, för att flera av målen för hållbar utveckling är kopplade till EU:s sociala dimension.
  • Det civila samhället, som om det involveras fullt ut i styrningen, kan komma att bli avgörande för en reell övervakning av genomförandet av målen för hållbar utveckling.
 • En färdplan behöver utarbetas för att främja genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, där flera delar fortfarande återstår att ta itu med.
 • Den europeiska planeringsterminen bör också anpassas till Agenda 2030.
 • 40 % av EU:s sammanlagda budget för 2021–2027 bör gå till hållbar utveckling.
 • Den tillträdande kommissionen bör ha en vice ordförande med ansvar för att integrera målen för hållbar utveckling i all EU-politik.
 • Detta är ett projekt som bygger på hopp och motståndskraft och som har potential att befästa enigheten och solidariteten inom EU, mobilisera det civila samhället och de unga i synnerhet.
 • De ekonomiska och sociala råden skulle kunna agera som råd för civilt deltagande med ansvar för att organisera offentliga samråd om nya modeller för hållbar utveckling.
 • EU måste, som världens största ekonomi, med hjälp av sin handelspolitik spela en avgörande roll för att främja agendan för hållbar utveckling på global nivå.

De fullständiga slutsatserna från mötet finns här. (dm)