Nya ansikten i EESK:s presidium

Den 18 april fick EESK en ny ordförande och nya vice ordförande – och dessutom ombildades presidiet.

Presidiet består av 39 medlemmar. Följande ingår:

Arbetsgivargruppen

Arbetstagargruppen

 

Gruppen Mångfald Europa

 

Christa Schweng

Ferre Wyckmans

Ronny Lannoo

Milena Angelova

Andreas Pavlikkas

Dilyana Slavova

Bernd Dittmann

Lucie Studničná

Arno Metzler

Irini Ivoni Pari

Gabriele Bischoff

Benedicte Federspiel

Stéphane Buffetaut

Bernt Fallenkamp

Meelis Joost

Maurizio Reale

Isabel Caño Aguilar

Lidija Pavić-Rogošić

Gintaras Morkis

Markus Penttinen

John Bryan

Vitālijs Gavrilovs

Pierre Jean Coulon

Luca Jahier

Stefano Mallia

Erika Koller

Josiane Willems

Jacek Krawczyk

Stefano Palmieri

Jan Dirx

Aurel Laurențiu Plosceanu

João Dias da Silva

Karolina Dreszer-Smalec

Karin Ekenger

Andrej Zorko

Ariane Rodert

Jože Smole

Agnes Tolmie

Rudolf Kropil

 

Presidiet är det EESK-organ som fattar politiska beslut. Dess huvudsakliga uppgift är att organisera och samordna arbetet inom EESK:s olika organ och att fastställa politiska riktlinjer för detta arbete.

Presidiet består av ordföranden, de två vice ordförandena, de tre gruppordförandena och sektionsordförandena, och i presidiet ska även ingå minst en ledamot (och högst tre) från varje medlemsstat.