EESK:s ordförandeskap samt grupp- och facksektionsordförandena 2018–2020

Ordförande


 

Luca Jahier

 
Vice ordförande

Isabel Caño Aguilar

EESK:s vice ordförande – kommunikationsgruppens ordförande

Milena Angelova

EESK:s vice ordförande – budgetgruppens ordförande

 
Gruppernas ordförande


 

Jacek Krawczyk

Ordförande för Arbetsgivargruppen


 

Gabriele Bischoff

Ordförande för Arbetstagargruppen


 

Arno Metzler

Ordförande för Mångfald Europa

 
Facksektionernas ordförande


Stefano Palmieri

Ordförande för facksektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO)


Ariane Rodert

Ordförande för facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion (INT)


Dilyana Slavova

Ordförande för facksektionen för yttre förbindelser (REX)


Maurizio Reale

Ordförande för facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT)


Christa Schweng

Ordförande för facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC)


​​​​​​​Pierre Jean Coulon

Ordförande för facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN)


Lucie Studničná​​​​​​​

 Ordförande för rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI)