Fler kvinnor på ledande befattningar inom EESK

EESK:s nya ledning kännetecknas av att många funktioner innehas av kvinnor, alltifrån de två vice ordförandena till de nya ordförandena för facksektionerna för sociala frågor och konsumentfrågor och ordförandens team.

Förutom att EESK nu för första gången någonsin har två kvinnliga vice ordförande samtidigt har kommittén även flera kvinnor på andra ledande poster. Bland dessa kan nämnas följande:

  • Den österrikiska ledamoten Christa Schweng, Arbetsgivargruppen, leder facksektionen för sociala frågor (SOC), ett av kommitténs viktigaste politikområden.
  • Den svenska ledamoten Ariane Rodert, gruppen Mångfald Europa, leder facksektionen för inre marknaden och konsumtion (INT).

De sällar sig till den bulgariska ledamoten Dilyana Slavova (gruppen Mångfald Europa) och den tjeckiska ledamoten Lucie Studničná (Arbetstagargruppen), som har lett facksektionen för yttre förbindelser (REX) respektive rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) sedan början av den innevarande mandatperioden (2015–2020), medan den tyska ledamoten Gabriele Bischoff blir kvar som ordförande för Arbetstagargruppen.

Ordförandens team består till största delen av kvinnor, till exempel Alicja Magdalena Herbowska, kanslichef, Daniela Vincenti, talesperson, Daniela Rondinelli, rådgivare, internationella relationer, och Katherine Heid, sakkunnig på området kultur och ungdomsfrågor, samt flera andra biträdande medarbetare.

"Såhär ett år före valet till Europaparlamentet måste vi lyssna på vår kontinents befolkning. Hälften av dem anser att det borde finnas fler kvinnor på politiska beslutsfattande poster, och sju av tio stöder rättsliga åtgärder för att garantera jämställdhet mellan kvinnor och män inom politiken. Det är dags att slå hål på glastaket. Många pratar om det – jag har beslutat att göra det. Vi måste leva upp till våra stora ord", skrev ordförande Luca Jahier på sin blogg.

ordförandens blogg kan du läsa mer. (dm)