rEUnaissance: EESK:s nya ordförande lovar att blåsa nytt liv i samhällsengagemanget för ett hållbart Europa

Luca Jahier från Italien har valts till den 32:a ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som han kommer att leda under de närmaste två och ett halvt åren, tillsammans med sina två nya vice ordförande, Milena Angelova (Bulgarien), med ansvar för budget och Isabel Caño Aguilar (Spanien), med ansvar för kommunikation.

I det inspirerande tal som den nya ordföranden höll den 18 april vid EESK:s plenarsession, som samtidigt var den sista under Georges Dassis ordförandeskap, fastställde han de fyra prioriteringarna för sitt program: hållbar utveckling, att främja fred, att stärka kulturens roll och att ge en röst åt Europas unga.

"Jag vill uppmana er alla att delta i ett starkt samhällsengagemang för en hållbar europeisk framtid. Jag hoppas att ni kommer att dela min dröm om ett Europa med ny energi, och att vi kommer att arbeta tillsammans för en andra europeisk renässans!", sade Luca Jahier till de 350 ledamöterna i kommittén, som efter utnämningen av sitt nya presidium står som ett lysande exempel på jämställdhet, med många kvinnor i ledande befattningar.

Europa, som fortfarande kämpar med en utbredd fattigdom, den pågående migrationskrisen och ett lågt förtroende för de demokratiska institutionerna, skulle behöva en kraftfull humanistisk revolution och en omvandling liknande renässansen, sade Luca Jahier och hoppades att hans fyra prioriteringar "för en förenande agenda för framtiden" kan ge denna "rEUnaissance" en verklig chans.

Luca Jahier berömde sin företrädare, Georges Dassis, för det arbete han utfört i viktiga frågor som migration, den sociala pelaren och EU:s framtid, och sade att han skulle fortsätta på denna väg och sträva efter att ytterligare förbättra EESK:s roll i kampen mot nationalistiska och populistiska tendenser, samt ta itu med det krympande utrymmet för det civila samhället.

"För framtidens Europa måste vi vara modiga, vi måste våga föreställa oss en ny värld. Vi har ingen tid att förlora, eftersom så många nederlag i historien kan sammanfattas i två ord: för sent", avslutade Luca Jahier.

I sina installationstal talade de två vice ordförandena om vikten av EESK:s arbete.

"EESK har en unik och avgörande roll att spela här, eftersom kommittén är i stånd att presentera arbetsmarknadsparternas och det organiserade civila samhällets balanserade syn på hur man kan samarbeta effektivare för att uppnå ett mer sammanhållet och federalt Europa", sade Milena Angelova.

Isabel Caño Aguilar sade att "kommittén är en verklig knutpunkt för dialog, bron mellan EU-institutionerna och det maskineri som håller i gång allt. Och i denna roll måste vi lyssna och göra vår röst hörd."

Se Luca Jahiers installationstal efter att han blivit vald till EESK:s nya ordförande. (ll)