Bulgariska ledamoten Milena Angelova är EESK:s nya vice ordförande med ansvar för budget

Milena Angelova från Bulgarien, medlem i Arbetsgivargruppen, kommer att vara en av två vice ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under en mandatperiod på två och ett halvt år, från 2018 till 2020. Hon kommer att ansvara för budgetfrågor.

Efter att ha blivit vald till vice ordförande med ansvar för budget sade Milena Angelova att "Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har en unik och avgörande roll att spela genom att EESK kan lägga fram arbetsmarknadsparternas och det organiserade civila samhällets balanserade syn på hur man kan samarbeta effektivare för att uppnå ett mer enat och mer federalt EU som på bästa möjliga sätt kan utnyttja möjligheterna med den fjärde industriella revolutionen, artificiell intelligens och digitalisering och hantera utmaningarna med ökande rädsla, främlingsfientlighet och migration. Vi bör sträva efter ett mer målinriktat och effektivare EU, och att 'göra mindre men göra det effektivare'. I detta avseende anser jag att det nuvarande bulgariska rådsordförandeskapets motto – Enade vi stå starka – har omedelbar relevans och att vi till fullo bör ställa oss bakom det."

Klicka här för en presentation av Milena Angelova. (sg)