Avsnitt 7: Att få Europas luftfartssektor att lyfta igen

Kommer Europas luftfartssektor, som befinner sig mitt i korselden mellan covid-19-krisen och klimatkrisen, att kunna lyfta igen efter månader på marken? Thomas Kropp, högre rådgivare vid Lufthansa och föredragande för ett EESK-yttrande som behandlar undantag från reglerna om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i samband med covid-19, journalisten Saim Saeed, som bevakar transportfrågor på Politico Europe, och Agathe Bounfour, som ansvarar för transportpolitiska frågor vid Climate Action Network France, delar under avsnittet med sig av sin syn på detta.

Ur min synvinkel…

Vår rubrik ”Ur min synvinkel...” blommar ut mer och mer. Våra ledamöter har avlagt nya vittnesmål som är präglade av ärlighet, en vilja till dialog och en önskan om att dela med sig.

Ett stort tack till Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold Puech D’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó och Yves Somville, som delat med sig av sina känslor kring denna oväntade period, då de tvingats vara uppfinningsrika för att leva till fullo.

Vi bjuder in er att läsa och njuta av dessa små glimtar av vardagen som våra författare valt att dela med sig av. Trots de språkliga, kulturella och geografiska skillnaderna, så har vittnesmålen en sak gemensamt: de är sammanlänkade av samma vilja att utforska och ringa in vad som verkligen betyder något i livet.

Alla artiklarna finns att läsa via länken nedan: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Tillgängliga språk:

Ledare

En avtalslös brexit kommer att leda till en ekonomisk mardröm

Bästa läsare!

Fyra förhandlingsrundor om brexit har slutförts trots de utmaningar som covid-19-pandemin medför. Framstegen har dock varit små.

Efter Förenade kungarikets formella tillkännagivande att landet inte kommer att försöka förlänga övergångsperioden efter brexit efter slutet på detta år, var båda sidor vid högnivåmötet den 15 juni mellan premiärminister Boris Johnson och de tre EU-ordförandena eniga om att det är angeläget att få ett slut på dödläget i förhandlingarna om de framtida förbindelserna och skapa de förutsättningar som mest troligt kommer att kunna medföra ett ratificerat avtal före slutet av 2020.

Kommande evenemang

Den 1 juli 2020

Låt oss tala om ungdomar, sysselsättning och covid-19! – webbseminarium

Den 15–16 juli 2020, Bryssel

EESK:s plenarsession

Dessine - moi...

Maurizio Reale: ”Ett tack till jordbrukarna”

Under tiden av social distansering upplevde jag många olika sinnesstämningar. Till en början en stor oro för följderna av pandemin i mitt land, och några veckor senare i resten av Europeiska unionen, varefter jag började reflektera över hur man bäst skulle kunna hantera denna tragedi som jag aldrig hade trott att jag skulle behöva genomleva under min livstid.

Lucie Studničná: Den översvallande solidariteten rör mig till tårar

De senaste veckorna har för mig – liksom för de flesta andra – varit en unik och mycket berikande erfarenhet.

Den 11 mars kom jag hem från Bryssel sent på kvällen och kände mig mycket trött. Det var uppenbart att vi inte skulle kunna resa de följande dagarna på grund av de okända hoten med covid-19, och jag var såg fram emot det oförutsedda tillfället att tillbringa några lugna dagar på kontoret. Men det hela kom att ta en annan vändning.

Carlos Trias Pintó: Denna kris är en mycket allvarlig varning om att vi måste ändra vårt levnadssätt

Inledningsvis var jag angelägen om att samla familjen, då min äldste son studerar i USA. Det var uppmuntrande att återse familjen: den första tiden i stillhet gav oss möjlighet att tillbringa kvällarna tillsammans, att titta på film och spela spel m.m. Men över allt detta låg ett moln av oro: Madrid var vid den tidpunkten en av de värst drabbade europeiska städerna, hälso- och sjukvårdssystemet hade brutit samman. Läkare i min bekantskapskrets tvingades tvätta sina ansiktsmasker på grund av bristen på sjukvårdsutrustning, men eftersom det saknades ersättningsmaterial smittades både de och deras familjer snabbt. Trots detta rådde en känsla av gemenskap, varje kväll kl. 20 applåderade Madridborna från sina balkonger.

Martina Širhalová: Vårt gemensamma mål måste vara att behålla så många arbetstillfällen som möjligt

Under de senaste veckorna har jag nog gått igenom mer än jag önskat mig. Jag har fortfarande mycket blandade känslor och otaliga tankar om covid-19 snurrar runt i huvudet, vilket kanske är naturligt med tanke på omständigheterna.

Judith Vorbach: onlinevärldens dominans under coronakrisen

Jag minns ännu starkt den dag då man börja begränsa det offentliga livet: det var fredagen den 13 mars. Stämningen på gatan i Linz var ovanligt spänd. Det låg ”något” i luften, och mycket riktigt följde nedstängningen strax därefter.

Lidija Pavić-Rogošić: När en jordbävning inträffar mitt i pandemin

Tre månader har gått sedan nedstängningen inleddes. Städerna håller nu på att öppna upp igen, och det är ett bra tillfälle att reflektera över vad som egentligen hänt under virusets snabba framfart som påverkat alla aspekter av våra privatliv och samhällslivet.

Arnold Puech d’Alissac: «Vi gick miste om all försäljning till restauranger, men gårdsförsäljningen fördubblades»

I takt med att isoleringsåtgärderna spred sig i EU förklarade journalisterna för fransmännen att Frankrike måste förbereda sig.

José María Zufiaur Narvaiza: Livet i ett nedstängt samhälle

De senaste månaderna har jag oroat mig över huruvida EU kommer att hantera denna kris på ett sätt som ligger i linje med dess ursprungliga projekt och dess struktur, som grundar sig på våra värden, en inre marknad och ett valutaområde som omfattar de flesta av EU:s medlemsstater.

Yves Somville: lärdomarna av krisen

Jag bor på landet och älskar trädgårdsarbete. Därför måste jag erkänna att jag inte har lidit alltför mycket av nedstängningen, utöver det faktum att jag inte längre har kunnat besöka mina nära och kära, släktingar och vänner.

Evangelia Kekeleki: Se till att alla medlemsstater har lika tillgång till vaccinterapi och diagnostiska tester

Jag tyckte inte det var särskilt svårt att stanna hemma under nedstängningen. Det fanns ett antal saker som jag skjutit upp i flera år. Så jag fick möjlighet att ta itu med dem och var glad över att kunna få dem gjorda. Familjefotona och minnessakerna från våra föräldrahem var i en enda röra, så jag sorterade dem.

Att få ordning på dem på det här sättet väckte många känslor. Jag ägnade mig åt göromål som jag saknat, t.ex. hantverk, bakning, matlagning, och lagade traditionella grekiska likörer, sylt och marmelad – saker som jag inte har tid för i vanliga fall när jag försöker hinna med allt det som mitt hektiska jobb kräver.

Nya publikationer

Deltagandedemokratin – En framgångssaga skriven av EESK

I en ny publikation samlar EESK alla yttranden och rapporter från de senaste trettio åren som bidragit till att kommittén, tillsammans med organisationer i det civila samhället, kunnat stärka deltagandedemokratin och inta en central roll i den europeiska beslutsprocessen.

EESK-nyheter

Michel Barnier: ”Vi kan inte godta Förenade kungarikets försök att plocka russinen ur kakan när det gäller den inre marknadens fördelar”

Vid plenarsession i juni stod EESK värd för en debatt med Michel Barnier, chef för EU:s arbetsgrupp för förbindelser med Förenade kungariket, om läget i brexitförhandlingarna.

EESK:s förslag till återhämtning och återuppbyggnad efter covid-19: mot en ny samhällsmodell

Vid sin plenarsession i juni antog EESK en resolution med förslag till återhämtning och återuppbyggnad efter covid-19. Kommittén föreslår att man ska utnyttja krisen som ett tillfälle att bygga en ny samhällsmodell: ”Vi kan inte bara återställa det som fanns tidigare, utan vi måste återuppbygga och förbättra det.”

Förenade för Europas framtid: nu är det dags för åtgärder

Solidaritet och samarbete i EU är av central betydelse för att få fart på ekonomin efter covid-19-pandemin. Under en diskussion vid plenarsessionen i juni enades EESK:s ordförande Luca Jahier och Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, om att sammanhållningspolitiken har en avgörande roll i kommissionens återhämtningsplan för Europa och i det reviderade och mer ambitiösa förslaget till flerårig budgetram. Nästa centrala steg är att påskynda antagandet och genomförandet, menade de.

”I can’t breathe”. EESK hedrar minnet av George Floyd

Den 10 juni, precis innan plenarsessionen, gick flera av EESK:s ledamöter och anställda ned på knä för att hylla George Floyd, en amerikansk medborgare som dödades av en polis i Minneapolis. Ordförande Luca Jahier hedrade minnet av George Floyd och alla de människor som under årens lopp utsatts för liknande våld, varpå deltagarna var tysta i 8 minuter och 46 sekunder.

#Icantbreathe-uppropet lär oss alla att fordra rättvisa, att bekämpa rasism

Gemensamt uttalande av ordföranden för Europeiska ekonomiska kommittén och ordföranden för EESK:s grupp för grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen

Den 25 maj dog den 46-årige amerikanske medborgaren George Floyd av kvävning i samband med ett polisingripande i Minneapolis. I takt med att de chockerande bilderna från denna brutala behandling av en afroamerikansk medborgare spridits över hela världen har en växande våg av protester i och utanför USA skakat om människor och fått dem att vakna upp.

Investeringsplanen måste leva upp till ambitionerna i den gröna given

I ett yttrandepaket som nyligen antagits uppmanar EESK alla EU:s institutioner och medlemsstater att reagera på coronaviruspandemin på ett snabbt, samordnat och solidariskt sätt och anta ytterligare åtgärder för att främja hållbara investeringar i syfte att finansiera den europeiska gröna given.

Hanteringen av coronaviruskrisen: EESK stöder kommissionens förslag om att anpassa EU:s tillsynsregler för banker

I ett av sina senaste yttranden framhåller EESK att det krävs en tillfällig ändring av EU:s tillsynsregler för banker i syfte att frigöra medel och använda dem på ett så effektivt sätt som möjligt för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin.

EU:s återhämtningsplan ”Next Generation EU” – Ett exempel på solidaritet i en osäker tid

Den 2 juni, några dagar efter att kommissionen lagt fram sitt förslag till en omfattande återhämtningsplan för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin, anordnade EESK en debatt online för att bedöma om planen räcker till för att klara av utmaningarna. Alla deltagarna var överens om att detta ambitiösa initiativ är ett viktigt exempel på solidaritet mellan alla EU:s medlemsstater i en osäker tid.

Kan covid-19 utgöra ett vägskäl på migrationsområdet?

Den 20 maj stod Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande, Luca Jahier, värd för webbseminariet ”Migration i tider av covid–19, tragedin vi inte glömt, i väntan på den nya EU-pakten”.

Dags att påskynda omställningen till en koldioxidsnål ekonomi

EESK välkomnar Europeiska rådets slutsatser av den 23 april och stöder Europaparlamentets resolution om att ställa den europeiska gröna given i centrum för EU:s kommande paket för återhämtning och återuppbyggnad.

Nyheter från grupperna

Företagen kommer att spela en viktig roll när det gäller att ta itu med coronaviruskrisen

Av Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, medlem i Arbetsgivargruppen

Coronaviruskrisen har ändrat företagens förutsättningar på ett radikalt sätt. Företagen har upplevt likviditetsproblem, störningar i leveranskedjorna samt hinder för den fria rörligheten för personer, varor och tjänster. Men när vi väl tagit oss igenom krisens värsta fas kommer det att vara företagen som stimulerar återhämtningen för EU:s ekonomi. Därför kommer det att krävas en gemensam insats från den offentliga och den privata sektorn i nära samarbete för ta itu med coronaviruskrisen.

EESK:s resolution om återhämtningen efter covid-19-krisen: Arbetstagargruppens perspektiv

Av Arbetstagargruppen

I resolutionen framhåller EESK att återuppbyggnaden av vårt samhälle måste genomsyras av solidaritet: solidaritet med vårdgivare, med alla de arbetstagare som gjort enorma uppoffringar för att stödja samhället i dessa svåra tider och med de arbetstagare som förlorat sina jobb, men också med arbetsgivare som kämpar för att rädda sina företag och arbetstillfällena och med de delar av den offentliga och privata sektorn som behöver omedelbart stöd. Framför allt krävs det solidaritet mellan EU-länderna, med en gemensam ekonomisk och social målsättning.

Efter covid-19-krisen: återhämtning genom återuppbyggnad

Av Jan Dirx, medlem av gruppen Mångfald Europa

Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel, bland andra, förespråkar en grön återhämtning och återuppbyggnad av EU efter covid-19-krisen. Lobbyister för den gamla ekonomiska ordningen hävdar dock att det nu inte är dags för innovation, utan snarare för att investera i att återställa det gamla systemet.