2019 års pris till det civila samhället går till kvinnors egenmakt

EESK:s flaggskeppspris till det civila samhället 2019 går till kvinnors egenmakt och kampen för jämställdhet

Ansökningsomgången för 2019 har börjat

 

Tillgängliga språk:

Ledare

Vi har röstat och valt våra företrädare i Europaparlamentet Vi har röstat och vi har framför allt förstått att vår röst kan påverka vårt vardagsliv.

Kommande evenemang

I korthet

Isabel Caño, EESK:s vice ordförande, avlossade ett av de sex startskotten för loppet ”Bryssel 20 km”

Mer än 40 000 löpare av 137 olika nationaliteter deltog i sportevenemanget Bryssel 20 km som firade sitt 40-årsjubileum den 19 maj 2019. I år gick loppet i Europaparlamentsvalets tecken med mottot ”Den här gången röstar jag”.

Dilyana Slavova presenterar EESK:s synpunkter vid utrikesministermötet inom det östliga partnerskapet

Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för yttre förbindelser, deltog i det utrikesministermöte inom det östliga partnerskapet som arrangerades av Europeiska unionens råd den 13 maj för att fira det östliga partnerskapets 10-årsjubileum.

EESK firar EES-avtalets 25-årsjubileum

Avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som varit i kraft sedan 1994, firar 25-årsjubileum och var huvudtemat för rådgivande EES-kommitténs sammanträde den 23–24 maj.

EESK:s och ReK:s personalmatsal blir plastfri

Sedan den 14 maj används ingen engångsplast och inga produkter förpackade med plast i matsalen, som delas av Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Jacques Delors-byggnaden, och som därmed blir den första plastfria matsalen vid EU-institutionerna.

EESK-nyheter

Margrethe Vestager vid EESK: ”Vi behöver en global lösning på digital beskattning”

Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens, förklarade vid EESK:s plenarsession i maj att ”kommissionen har drivit frågan om digital beskattning eftersom vi behöver en global lösning: det är oacceptabelt att vissa företag betalar skatt och andra inte”. Kommissionsledamoten förklarade dock att EU först måste hitta en europeisk lösning.

Kampen mot antisemitismen är även en kamp för ett demokratiskt och värdebaserat Europa

EESK bjöd in Raya Kalnova (europeiska judiska kongressen), Michał Bilewicz (centrumet för forskning om fördomar, universitetet i Warszawa) och Joël Kotek (Université Libre de Bruxelles ULB) för att diskutera anti-semitism i Europa vid plenarsessionen i maj.

EESK lägger fram förslag för att främja små och medelstora företags bidrag till bioekonomin

”Den utmaning som ligger framför oss består både i att bekämpa klimatförändringarna och att trygga livsmedelsförsörjningen för en planet som snart kommer att vara hem för 10 miljarder människor. Bioekonomin, som omfattar produktion av förnybara biologiska resurser och omvandling av dem till livsmedel, foder och biobaserade produkter, kan spela en viktig roll för att uppnå båda”, sade Mindaugas Maciulevičius och Udo Hemmerling, föredragande för EESK:s yttrande om uppdateringen av den bioekonomiska strategin som antogs den 15 maj.

Åldras med värdighet – en mänsklig rättighet men också en möjlighet till ekonomiska framsteg

EESK anser att det bör vara en grundläggande rättighet att få åldras med värdighet. Européerna lever allt längre, och det är en god nyhet. Med åldrandet uppstår dock nya sociala, ekonomiska och hälsorelaterade utmaningar som påverkar både de äldre, deras familjer och samhället. Denna fråga har alltför längre nonchalerats och man har inte planerat för de växande behoven hos äldre personer, menar EESK. I ett yttrande som antogs den 15 maj lyfter EESK fram den enorma potential som äldre personer innebär för nya arbetstillfällen och den tekniska utvecklingen.

Europas civila samhälle efterlyser ett politiskt engagemang för att uppnå likabehandling av kvinnor och män

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat Europeiska unionen och medlemsstaterna att sätta jämställdhet högst upp på sin politiska dagordning eftersom de befarar att den senaste tidens attacker mot kvinnors rättigheter i Europa kan vara förödande för framstegen mot lika rättigheter mellan kvinnor och män.

EESK uppmanar regeringarna att uppmuntra och främja filantropi i Europa

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU:s medlemsstater att skapa en gynnsam miljö för filantropi i linje med EU:s grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, och rekommenderar att de erkänner och främjar filantropi som ett sätt att visa samhällsengagemang för det allmänna bästa.

Den inre marknaden har medfört mycket påtagliga fördelar för EU-medborgarna

Den inre marknaden har medfört många påtagliga fördelar för EU-medborgarna hävdar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i sitt svar på Europeiska kommissionens bedömning av läget för den inre marknaden. Överkomliga priser för flygresor, slopade roamingavgifter, förbättrade möjligheter att få arbete på en arbetsmarknad som omfattar hela kontinenten och konsumenträttigheter som erbjuder en hög skyddsnivå över gränserna. Denna framgångssaga kan vara ett motgift mot populism, nationalism och protektionism, menar EESK.

Artificiell intelligens i Europa: ingen får lämnas på efterkälken

Utvecklingen av artificiell intelligens i Europa bör vara så brett inkluderande som möjligt, menar EESK i sin bedömning av kommissionens samordnade plan om artificiell intelligens. Genom politiken bör man säkerställa att det civila samhället drar nytta av de många fördelarna med AI samtidigt som man minimerar riskerna för t.ex. manipulering av demokratiska processer.

Nyheter från grupperna

Arbetstagarnas röst i det nya Europaparlamentet

av EESK:s arbetstagargrupp

Vi måste se till att arbetstagarnas röst hörs klart och tydligt inte bara i Europaparlamentet utan även i kommissionensade Oliver Röpke, ordförande för arbetstagargruppen. EESK:s arbetstagargrupp anordnade därför ett sidoevenemang vid EFS kongress den 22 maj 2019 för att diskutera hur vi kan se till att arbetstagarnas rättigheter står i centrum för den politiska dagordningen i det nya Europaparlamentet de kommande fem åren.

Gruppen Mångfald Europa släpper sammanfattning av studie om ungdomar och EU

av EESK-gruppen Mångfald Europa

Huvudinnehållet i sammanfattningen av studien ”Ungdomar och EU – uppfattningar, kunskap och förväntningar” presenterades i pressrummet i Europeiska kommissionens Charlemagnebyggnad den 15 maj.

Kommissionens vice ordförande i debatt med Arbetsgivargruppen om framtida politiska prioriteringar

av EESK:s arbetsgivargrupp

Investeringar i EU, de utmaningar som EU står inför i dag och möjliga prioriteringar för kommissionens och Europaparlamentets nästa mandatperiod – det var huvudämnena vid den debatt mellan kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och medlemmarna i Arbetsgivargruppen som ägde rum vid gruppens sammanträde den 15 maj 2019.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Storstilad start för ren rörlighet

Den 3 juli 2019 kommer EESK att välkomna Alberto Toscano, journalist och författare till boken ”A bike against Nazi barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali”, till en debatt om ren rörlighet. Den italienske världsmästaren i cykling Gino Bartali var Mussoliniregimens stolthet och en extraordinär man, en försynt hjälte som räddade hundratals italienska judar under Förintelsen.

Utställningen ”Post-industrial Societies: Art and Crisis of Values”

EESK kommer att stå värd för utställningen ”Post-industrial Societies: Art and Crisis of Values” med verk av den spanske konstnären Jesus Montoia Oribe. Utställningen organiseras för att belysa det arbete som EESK utfört på området industriell omvandling, och i detta syfte har den organiserats i samarbete med Rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI). Den kommer att visas på EESK den 3–30 juni och ett öppningsevenemang planeras till den 3 juni 2019 i samband med CCMI:s sammanträde.

Mer information finns här: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)