Arbete, nya arbetsformer och arbetsvillkor

 av Arbetstagargruppen

Sysselsättningssiffrorna får ständigt rubriker. Vad som är nästan lika viktigt som hur många som har arbete är dock deras arbetsvillkor. Detta är särskilt relevant med tanke på de senaste utvecklingstendenserna på arbetsmarknaden och ökningen av atypiska avtal, där domar i EU-domstolen har varit nödvändiga för att fastställa t.ex. att Ubers förare är anställda och inte frilansare.

Begreppet "arbetsvillkor" omfattar många aspekter, från lön, arbetstid och arbetsmiljö till förmåner, särskilda uppgifter osv. Detta inkluderar "provanställningar", som ibland inte längre tjänar sitt syfte utan helt enkelt medför billig och flexibel arbetskraft. Det är dock fortfarande viktigt att arbetstagarna känner till och förstår dessa villkor på förhand – vilket inte alltid är enkelt – och att de får information om eventuella ändringar så snart som möjligt, för förutsägbarhetens skull.

I detta syfte föreslår kommissionen en förordning för att fastställa en samstämmig ram för arbetstagarnas rätt till information. Det finns dock fortfarande vissa problem med förslaget, bl.a. omfattningen av dess definition av "arbetstagare". Den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden har skapat en mängd olika "nya arbetsformer" såsom arbetstagare som utför voucherbaserat arbete och arbetstagare på digitala plattformar, som eftersom de har atypiska arbetsavtal inte omfattas av den traditionella definitionen av en anställd.

Detta är naturligtvis inget som är begränsat till de "nya arbetsformerna": atypiska avtal såsom nolltimmesavtal samt i fråga om utstationerade arbetstagare och hushållsanställda har funnit sedan länge, för det mesta med mycket begränsad förutsägbarhet i fråga om arbetsvillkoren och därför med föga balans mellan arbets- och privatliv i praktiken. Förutsägbarhet gör det också möjligt att kombinera arbete och studier eller att ha ett annat deltidsjobb.

I alla dessa fall är kollektivförhandlingar nyckeln till lämpliga arbetsvillkor, och hänvisningen till detta i förslaget är välkommen. I synnerhet eftersom dessa "flexibla" villkor blir allt vanligare genom spridningen av nya arbetsformer behövs tydliga och inkluderande definitioner av arbetstagare och arbetsgivare för att se till att starka bestämmelser för arbetstagarna inte helt enkelt kringgås genom de nya arbetsformerna och att de nya omständigheterna (såsom livslångt lärande och nödvändig fortbildning, som ska betalas av arbetsgivaren) inte medför en ytterligare börda för arbetstagarna.